let nghĩa là gì

/lεt/

Thông dụng

Danh từ

(từ cổ,nghĩa cổ) sự ngăn chặn, sự cản trở
without let or hindrance
(pháp lý) không tồn tại gì cản ngăn, trọn vẹn tự động do
(quần vợt) trái khoáy gửi gắm bóng va lưới
Sự cho tới thuê

Ngoại động kể từ .let

Để cho tới, cho tới phép
I let him try once more
tôi làm cho nó demo một phiên nữa
Cho thuê
house to lớn let
nhà cho tới thuê

Cấu trúc từ

to let down
hạ thấp xuống, buông thõng, vứt rơi
she lets down her hair
cô tớ vứt xoã tóc
to let in
cho nhập, đem vào
(từ lóng) lừa, bịp, tiến công lừa
to let into
để cho tới vào
to let someone into some place
cho ai nhập điểm nào
Cho biết
to let someone into the secret
để cho tới ai nắm rõ điều túng bấn mật
to let off
tha, ko trừng phạt; trị nhẹ; tha bổng thứ
Bắn ra
to let off a gun
nổ súng
to let off an arrow
bắn một mũi tên
Để chảy tổn thất, nhằm cất cánh tổn thất (hơi...)
to let on
(từ lóng) méc lẻo, nhằm lộ túng bấn mật
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) vờ vịt, thực hiện rời khỏi vẻ
to let out
để cho tới ra đi, cho tới chạy bay, nhằm lọt ra phía bên ngoài, cho tới chảy rời khỏi ngoài
to let the water out of the bath-tub
để cùng với nước ở nhà vệ sinh chảy ra
Tiết lộ, làm cho biết
to let out a secret
tiết lộ điều túng bấn mật
Nới rộng lớn, thực hiện cho tới rộng lớn ra
Cho mướn rộng lớn rãi
to let out at
đánh đấm dữ, xỉ vả và chửi tục tằn
to let up
(thông tục) nhẹ nhõm lên đường, ít hơn, yếu đuối đi
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) ngừng lại
to let alone
không nói đến việc, vứt đem, ko bám nhập, ko va đụng đến
to let somebody alone to lớn tự something
giao phó cho tới ai thao tác gì một mình
to let be
bỏ đem, nhằm đem vì vậy ko bám vào
let u be
kệ tôi, nhằm đem tôi
to let blood
để cho tới ngày tiết chảy, trích máu; rời tiết
to let the mèo out of the bag
để lộ túng bấn mật
to let somebody down gently (easity)
khoan loại với cùng một người nào; ko xỉ vả sỉ nhục ai
to let fall
bỏ xuống, buông xuống, ném xuống
Nói buông, thưa vô tình, thưa thiếu thốn trách móc nhiệm
to let fall a remark on someone
buông rời khỏi một câu nói. đánh giá về ai
(toán học) kẻ (một đường thẳng liền mạch góc) xuống (một cạnh)
to let fly
bắn (súng, thương hiệu lửa...)
Ném, văng rời khỏi, tung ra
to let fly a torrent of abuse
văng rời khỏi những tràng chửi rủa
to let go
buông rời khỏi, thả rời khỏi, vứt lỏng rời khỏi, ko suy nghĩ cho tới nữa, tha/tha loại, nhằm yên lặng, buông tha
to let oneself go
không tự động kìm được, làm cho tình thân thu hút đi
to let somebody know
bảo cho tới ai biết, báo cho tới ai biết
to let loose the dogs of war
tung rời khỏi toàn bộ những lực lượng tàn đập phá của chiến tranh
to let pass
bỏ qua loa, ko nhằm ý
to let slip
để cho tới trốn bay, bỏ qua, nhằm mất
to let slip an opportunity
bỏ lỡ tổn thất một cơ hội
to let one's tongue lập cập away with one
nói vong mạng, thưa ko suy nghĩ
(+ somebody down) thực hiện ai ê thất vọng

Trợ động kể từ ( câu nói. mệnh lệnh)

Hãy, nhằm, phải
let u see
để tôi xem
let it be done at once
phải thực hiện đoạn ngay lập tức việc này
let us go to lớn the cinema
chúng tớ hãy lên đường xi nê
let him go there right now
bảo nó tiếp cận ê ngay lập tức bây giờ
let us say
chẳng hạn, fake dụ

Chuyên ngành

Toán & tin

giả sử, cho tới phép

Xây dựng

để cho tới, cho tới phép

Kỹ thuật cộng đồng

cho phép
khởi động
mở máy

Kinh tế

cho thuê
để cho tới thuê
hợp đồng cho tới thuê
nhượng
tài sản cho tới thuê
thời hạn cho tới thuê

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

verb
accredit , approve , authorize , be big , cause , certify , commission , concede , enable , endorse , miễn phí up , give , give leave , give okay , give permission , grant , have , hear of , leave , license , live with , make , permit , sanction , sit still for , suffer , tolerate , warrant , charter , hire , lease , sublease , sublet , allow , approbate , consent , admit , rent , release , rented
phrasal verb
depress , drop , take down , discontent , disgruntle , dissatisfy , intromit , give , give forth , give off , give out , issue , let out , release , send forth , throw off , vent , absolve , discharge , dispense , exempt , relieve , spare , let off , draw , pump , tap , blab , divulge , expose , give away , reveal , tell , uncover , unveil , abate , diminish , drain , dwindle , ebb , lessen , peter , rebate , reduce , tail away , taper , bate , die , ease , fall , fall off , lapse , moderate , remit , slacken , slack off , wane , loose , loosen , relax , slack , untighten

Từ trái khoáy nghĩa