last straw là gì

POPULAR AMERICAN IDIOMS # 94

Thành ngữ Mỹ thông dụng: out of the blue/the last straw

Bạn đang xem: last straw là gì

Kính kính chào quí vị thính fake. Xin chào quý khách theo gót dõi bài học kinh nghiệm THÀNH NGỮ MỸ THÔNG DỤNG “POPULAR AMERICAN IDIOMS” bài bác số 94 của đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, vì thế Hằng Tâm và Christopher Cruise phụ trách cứ.

The words that we are going đồ sộ learn today are OUT OF THE BLUE and THE LAST STRAW.

Hai kể từ tuy nhiên tất cả chúng ta học tập thời điểm hôm nay là OUT OF THE BLUE và THE LAST STRAW.

Mai Lan has been friends with Lynn for many years. They were high-school classmates, then they both worked part-time at the same department store. Occasionally, they and some others would go out for fun together. Mai Lan and Lynn don’t see each other much these days.

Mai Lan và Lynn là các bạn tiếp tục nhiều năm. Họ là bạn làm việc ở trung học tập, rồi chúng ta nằm trong thao tác làm việc ở một thương xá. Thỉnh phảng phất nhì người và vài ba các bạn không giống nằm trong đi dạo hí hửng cùng nhau. Hồi này thì Mai Lan và Lynn không nhiều bắt gặp nhau.

MAI LAN: Mike. Do you remember Lynn, my high-school classmate?

Mike. Anh sở hữu lưu giữ Lynn, con bạn ở trung học tập cùng theo với tôi không?

MIKE: Yes. She’s the good-looking girl who’s quite talkative, right?

Có. Cô tao đẹp mắt và thưa nhiều, cần không?

MAI LAN: That’s right. Ah! Do you really think she’s good-looking? Are you dreaming about her? Just let mạ know straightforwardly, OK!

Đúng bại liệt. À, anh thực nghĩ về cô tao xinh đẹp mắt hả? Có mơ cho tới cô tao không? Cứ thưa trực tiếp với tôi lên đường nhé!

MIKE: Mai Lan. Are you upset with mạ for saying she’s good-looking? I’m sorry! I…

Mai Lan. Cô sở hữu phẫn nộ tôi vì như thế tôi thưa cô tao xinh đẹp mắt à? Xin lỗi. Tôi...

MAI LAN: Ha ha! I was just kidding.

Ha ha! Tôi thưa đùa đấy tuy nhiên.

MIKE: I’d be happy if you were not kidding. If you were jealous, I’d be happy! I want đồ sộ be special đồ sộ you, only you.

Tôi cực kỳ hí hửng nếu như cô ko thưa đùa như thế. Nếu cô ghen ghét, tôi càng mừng. Tôi ham muốn là kẻ quan trọng của cô ấy, của 1 mình cô thôi.

MAI LAN: Mike, come on. You’re already a special one đồ sộ mạ. But you being handsome, smart and charming, you’re special đồ sộ many, I know.

Thôi tuy nhiên, Mike. Anh quan trọng với tôi rồi. Anh đẹp mắt trai, xuất sắc, duyên dáng vẻ, anh quan trọng với rất nhiều người lắm, tôi biết tuy nhiên.

MIKE: OK, Mai Lan. Thank you for thinking positively about mạ, but no thanks. I don’t deserve what you said. Now, tell mạ more about Lynn.

OK Mai Lan. Cám ơn cô nghĩ về chất lượng về tôi, tuy nhiên ko, ko... tôi ko xứng danh những điều cô thưa. Thôi, thì thầm về Lynn lên đường.

MAI LAN: So, you know Lynn and I are not particularly close friends, but we treated each other well and got along OK.

Vậy anh biết là Lynn với tôi ko cần là bạn tri kỷ thiết, tuy nhiên xử thế chất lượng cùng nhau và nhẹ dịu cùng nhau.

MIKE: And now? What’s going on?

Và giờ đây thì sao? Có chuyện gì?

Xem thêm: why là gì trong tiếng anh

MAI LAN: The last time I spent some time with Lynn was at Beth’s birthday các buổi tiệc nhỏ, two months ago. We had a good conversation, nothing out of the ordinary.

Lần chót tôi gập và nói chuyện với Lynn là ở tiệc sinh nhật Beth nhì mon trước đó. Tụi tôi thì thầm sung sướng, không tồn tại gì không giống thông thường.

MIKE: Then what? I’m getting curious!

Rồi sao? Tôi đang được vướng mắc trên đây.

MAI LAN: Then last week, I ran into her at the supermarket. I walked đồ sộ her đồ sộ say hello. Out of the xanh xao, she told mạ in a loud voice “Don’t you ever talk đồ sộ mạ again”.

Rồi tuần trước đó, tôi bất thần bắt gặp cô tao ở chợ. Tôi tiếp cận nhằm kính chào, thì thầm với cô. "Out of the blue" cô tao cao giọng "Đừng lúc nào thì thầm với tôi nữa".

MIKE: That’s strange. What’s the matter with her? But you just used an interesting idiom “out O-U-T of the Blue B-L-U-E”. Tell mạ how you would explain it đồ sộ a non-English speaker.

Kỳ thế. Sao cô tao lại như vậy? Nhưng cô một vừa hai phải sử dụng một trở thành ngữ hoặc "out O-U-T of the xanh xao B-L-U-E". Nói tôi nghe cô làm thế nào lý giải trở thành ngữ này cho 1 người ko biết giờ đồng hồ Anh.

MAI LAN: “Out of the blue” means suddenly, unexpectedly, without warning. So “out of the blue” Lynn was rude đồ sộ mạ. I don’t know why.

"Out of the blue" tức là bất thần, ko báo trước. Bất ngờ Lynn tức giận với tôi. Tôi thiếu hiểu biết nhiều tại vì sao.

MIKE: Mai Lan, I hope you didn’t get back at her. When one’s angry, the other should be patient đồ sộ avoid confrontation.

Mai Lan. Tôi kỳ vọng cô ko 'đốp" lại. Khi một người nổi xung, người bại liệt nên kiên trì nhằm rời gây lộn.

MAI LAN: Well. I was ví shocked I had no reaction and she walked away immediately.

Ồ. Tôi kinh ngạc vượt lên trước ko kịp sở hữu phản xạ và cô tao xoay sống lưng lên đường ngay lập tức.

MIKE: I’m sorry. That was unpleasant. But who knows, Lynn may think again and you two can be friends again.

Tôi thấy không mong muốn. Thật là thông thường hí hửng. Nhưng biết đâu Lynn tâm lý lại và nhì người lại trở thành các bạn quay về.

MAI LAN: I don’t think that’s possible. I didn’t tell you, but Lynn had treated mạ unkindly a couple of times. This is the over of our friendship.

Tôi ko nghĩ về vấn đề này rất có thể xẩy đi ra. Tôi ko thưa với anh, chứ Lynn dường như không chất lượng với tôi bao nhiêu phiên. Tình các bạn kể từ ni xong xuôi.

MIKE: You want đồ sộ say that the last incident is the last straw in your relationship with her?

Cô ham muốn thưa việc này là "the last straw" vô contact thân thiện nhì người?

MAI LAN: The last straw?

The last straw?

MIKE: Yes. “The last L-A-S-T straw S-T-R-A-W” in this context doesn’t refer đồ sộ a dried grass stalk, but the latest in a series of undesirable events that make you feel you cannot tolerate a situation anymore.

Phải. "The last L-A-S-T straw S-T-R-A-W" ở trên đây ko nói đến cọng cỏ thô tuy nhiên thưa về việc khiếu nại sau nằm trong vô hàng loạt sự khiếu nại ko chất lượng xẩy đi ra thực hiện cô ko chịu đựng đựng được nữa.

Xem thêm: fang là gì

MAI LAN: Yes. Lynn, out of the xanh xao, seriously hurt my feelings. And that is the last straw. I don’t think we’ll be friends again.

Đó. Bất ngờ Lynn thực hiện tôi cực kỳ buồn lòng và này là chuyện phiên chót. Chắc là không còn tình các bạn.

Hôm ni tất cả chúng ta một vừa hai phải học tập nhì trở thành ngữ: OUT OF THE BLUE tức thị BẤT NGỜ, và THE LAST STRAW tức thị LẦN CHÓT. Hằng Tâm và Christopher Cruise van nài hứa hẹn hội ngộ quý khách vô bài học kinh nghiệm cho tới.