la tiếng anh là gì

Bản dịch

Thứ nhất ... Thứ nhị ...

expand_more I believe that there are several reasons. Firstly,… Secondly…

Bạn đang xem: la tiếng anh là gì

Điều có một không hai tuy nhiên tôi nghĩ về cậu ấy / cô ấy hoàn toàn có thể tiến thủ cỗ rộng lớn ...

The only area of weakness that I ever noted in his / her performance was...

Theo định nghĩa cơ bạn dạng, ... hoàn toàn có thể được hiểu ...

The standard model suggests that… can be defined as…

Thứ nhất ... Thứ nhị ...

expand_more I believe that there are several reasons. Firstly,… Secondly…

Điều có một không hai tuy nhiên tôi nghĩ về cậu ấy / cô ấy hoàn toàn có thể tiến thủ cỗ rộng lớn ...

The only area of weakness that I ever noted in his / her performance was...

Theo định nghĩa cơ bạn dạng, ... hoàn toàn có thể được hiểu ...

The standard model suggests that… can be defined as…

bay là là (từ khác: trườn)

Ví dụ về kiểu cách dùng

Vị trí này một thách thức tuy nhiên tôi đặc biệt ước đem thời cơ được đảm nhận.

I see new tasks / this position as a welcome challenge, which I look forward vĩ đại.

Xoay xung quanh chủ thể này, yếu tố trọng tâm của bài bác phân tích :...

Against this background, the central question that motivates this paper is: ...

Một số người nhận định rằng nó đem nghĩa ...

…may be defined in many ways. Some people argue that the term denotes…

Thứ nhất,... vô nằm trong cần thiết chính vì...

The implications of this research are manifold. First, … is critical because…

Điều có một không hai tuy nhiên tôi nghĩ về cậu ấy / cô ấy hoàn toàn có thể tiến thủ cỗ rộng lớn ...

The only area of weakness that I ever noted in his / her performance was...

Tôi đem nên trả tiền học phí khi SV trao thay đổi ở ngôi trường này hoặc không?

Is there a cost vĩ đại study as an exchange student at your university?

cấp cho trên/ quản ngại lý/ người cùng cơ quan của..., tôi đặc biệt vinh diệu khi được thao tác làm việc với cậu ấy vì như thế...

It has been a pleasure vĩ đại be…'s quấn / supervisor / colleague since… .

Xem thêm: had là gì

Đây thông tin nhắc nhở rằng hóa đơn của ông/bà vẫn không được thanh toán giao dịch.

This is vĩ đại remind you that the above invoice is still unpaid.

Ngay kể từ khi mới nhất chính thức thao tác làm việc nằm trong cậu ấy/cô ấy, tôi đã nhận được thấy cậu ấy/cô ấy một người...

Since the beginning of our collaboration I know him / her as a…person.

Các ví dụ này những ví dụ minh họa tiêu biểu vượt trội mang lại...

These explanations complement each other and help vĩ đại illuminate the phenomenon of…

Một trong mỗi đường nét tương đồng/khác biệt lớn số 1 thân mật... và... ...

One of the main similarities/differences between… and… is that…

Cách loại nhất ...

One can interpret the graph in several ways. Firstly it shows…

Tỉ giá chỉ quy thay đổi thân mật _[tiền tệ 1]_ và _[tiền tệ 2]_ bao nhiêu?

What is the exchange rate between _[currency 1]_ and _[currency 2]_?

Trong phạm vi bài bác tè luận này, định nghĩa... được khái niệm ...

For the purposes of this essay, the term… will be taken vĩ đại mean…

Ý con kiến này sẽ không nên không tồn tại hạ tầng, tuy nhiên tôi trọn vẹn phủ nhận với nó.

I can see his point, but disagree with it entirely.

Tôi ... cấp cho trên/ vận hành / người cùng cơ quan / nhà giáo của... kể từ... cho tới...

I was…boss / supervisor / colleague / teacher from…to… .

Hiện tượng... một hiện tượng kỳ lạ đặc biệt được quan hoài nhập thực nghiệm.

As an empirical phenomenon, ... has been observed repeatedly.

Thứ nhất ... Thứ nhị ...

I believe that there are several reasons. Firstly,… Secondly…

(hay không) vẫn và đang được thắc mắc túc trực nhập giới Chuyên Viên trong cả thời hạn vừa mới qua.

Xem thêm: smackdown là gì

The question, whether…has been preoccupying the experts for some time.

Khả năng... cao tay của cậu ấy / cô ấy một phẩm hóa học rất rất đáng quý.

His / her extraordinary ability vĩ đại...was invaluable.