knocked down là gì


Trang trước

Trang sau  

Bạn đang xem: knocked down là gì


Cụm động kể từ Knock down với 2 nghĩa:

Nghĩa kể từ Knock down

Ý nghĩa của Knock down là:

 • Phá bỏ

Ví dụ cụm động kể từ Knock down

Ví dụ minh họa cụm động kể từ Knock down:

 
- They KNOCKED DOWN the old church and built a block of flats in its place.
Họ phá huỷ bỏ ngôi miếu cũ và kiến tạo hàng loạt căn hộ chung cư cao cấp nhập địa điểm của chính nó.

Nghĩa kể từ Knock down

Ý nghĩa của Knock down là:

 • Đánh hoặc tạo ra thương tích cho tới ai bại

Ví dụ cụm động kể từ Knock down

Ví dụ minh họa cụm động kể từ Knock down:

 
-  The siêu xe KNOCKED her DOWN and she broke her arm.
Chiếc xe pháo làm nên thương tích cho tới cô ấy, chô ấy bị gẫy tay.

Một số cụm động kể từ khác

Ngoài cụm động kể từ Knock down bên trên, động kể từ Kip còn tồn tại một trong những cụm động kể từ sau:

 • Cụm động từ Knock about

 • Cụm động từ Knock around

 • Cụm động từ Knock back

 • Cụm động từ Knock down

 • Cụm động từ Knock it off!

 • Cụm động từ Knock off

 • Cụm động từ Knock out

  Xem thêm: pagoda là gì

 • Cụm động từ Knock over

 • Cụm động từ Knock together

 • Cụm động từ Knock up


Trang trước

Trang sau  

k-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jspBài viết lách liên quan

 • 160 bài học kinh nghiệm ngữ pháp giờ đồng hồ Anh hoặc nhất

 • 155 bài học kinh nghiệm Java giờ đồng hồ Việt hoặc nhất

 • 100 bài học kinh nghiệm Android giờ đồng hồ Việt hoặc nhất

 • 247 bài học kinh nghiệm CSS giờ đồng hồ Việt hoặc nhất

 • 197 thẻ HTML cơ bản

 • 297 bài học kinh nghiệm PHP

  Xem thêm: tug of war nghĩa là gì

 • 101 bài học kinh nghiệm C++ hoặc nhất

 • 97 bài xích luyện C++ với giải hoặc nhất

 • 208 bài học kinh nghiệm Javascript với giải hoặc nhất