knead là gì

 • TỪ ĐIỂN
 • CHỦ ĐỀ

TỪ ĐIỂN CỦA TÔI


/ni:d/

Bạn đang xem: knead là gì

Thêm vô tự vị của tôi

chưa sở hữu công ty đề
 • động từ

  nhào lộn (bột nhằm thực hiện bánh, khu đất sét...)

  Xem thêm: snorkelling là gì

 • (nghĩa bóng) trộn lẫn lộn vô, lếu ăn ý vào

 • xoa bóp; đấm bóp, tầm quất

  Xem thêm: honor roll là gì

  Từ sát giống

  kneading-trough unkneaded kneading machine


Từ vựng giờ Anh bám theo công ty đề:

 • Từ vựng chủ thể Động vật
 • Từ vựng chủ thể Công việc
 • Từ vựng chủ thể Du lịch
 • Từ vựng chủ thể Màu sắc
 • Từ vựng giờ Anh hoặc dùng:

 • 500 kể từ vựng cơ bản
 • 1.000 kể từ vựng cơ bản
 • 2.000 kể từ vựng cơ bản