jetty là gì

/´dʒeti/

Thông dụng

Danh từ

Đê chắn sóng
Cầu tàu

Tính từ

Đen nhánh, đen kịt như phân tử huyền

Chuyên ngành

Xây dựng

phần nhô rời khỏi của một công trình

Giải quí EN: An upper part of a building that projects beyond a lower part, such as an overhanging second story. Also, jetty.

Giải quí VN: Phần phía bên trên cao của một công trình xây dựng nhô rời khỏi đối với phần phía bên dưới tương tự một cấu tạo tầng treo loại nhị.

Bạn đang xem: jetty là gì

Kỹ thuật cộng đồng

bến
bến tàu
kè (cảng)
nền đậy điệm đất
đập chắn sóng
đê
đê chắn sóng
low jetty
đê chắn sóng thấp
partly solid jetty
đê chắn sóng nửa đặc
rock filled jetty
đê chắn sóng loại rọ đá
solid jetty
đê chắn sóng đặc
spur jetty
đê chắn sóng ngang
submerged jetty
đê chắn sóng thấp
timber jetty
đê chắn sóng vì chưng gỗ

Kinh tế

bệ chắn sóng
bến tàu nhô
cầu tàu

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
barrier , breakwater , dock , groin , landing , xoay , seawall , slip , wharf , berth , Black , ebony , mole , pier , spur

Xem thêm: another nghĩa là gì

tác fake

Tìm tăng với Google.com :

NHÀ TÀI TRỢ