italic là gì

Bản dịch của "italic" nhập Việt là gì?

chevron_left

chevron_right

Bạn đang xem: italic là gì

Bản dịch

Ví dụ về kiểu cách dùng

English Vietnamese Ví dụ bám theo văn cảnh của "italic" nhập Việt

Những câu này nằm trong mối cung cấp bên phía ngoài và rất có thể ko đúng chuẩn. bab.la ko phụ trách về những nội dung này.

Ví dụ về đơn ngữ

English Cách dùng "italic" nhập một câu

By the over of the 16th century "italic circumflessa" began to tát replace "italic cursiva".

Xem thêm: in summary là gì

The phông family consists of 3 weights at 2 widths each, with complementary italic.

For example, if a phông has three sizes, and any combination of bold and italic, then there must be 12 complete sets of images.

Xem thêm: derivation là gì

The above code will display as two lines of italic text.

It can be found as italic in non-italic fonts.

Từ đồng nghĩa

Từ đồng nghĩa tương quan (trong giờ đồng hồ Anh) của "italic":