investigate là gì

 • /in'vestigeit/

  Thông dụng

  Động từ

  Điều tra nghiên cứu

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật công cộng

  khảo sát
  kiểm tra
  nghiên cứu
  điều tra

  Kinh tế

  nghiên cứu vãn điều tra
  thẩm tra

  Các kể từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  verb
  be all ears , bug , case * , kiểm tra out , kiểm tra over , kiểm tra up , consider , delve , dig , examine , explore , eyeball , feel out , frisk , give the once over , go into , inquire , inquisite , inspect , interrogate , listen in , look into , look over , look-see , make inquiry , muckrake , nose around , poke , probe , prospect , pry , put to tướng the test , question , read , reconnoiter , research , review , run rẩy down , scout , scrutinize , tìm kiếm , sift , spy , stake out , study , tap , wiretap , analyze , audit , kiểm tra , dissect , sound , survey

  Từ trái khoáy nghĩa

  tác fake

  Tìm thêm thắt với Google.com :

  Bạn đang xem: investigate là gì

  Xem thêm: aware nghĩa là gì

  NHÀ TÀI TRỢ