insisted là gì

Insist cút với giới kể từ on. Cùng IELTSITY thăm dò hiểu về ngữ nghĩa và cơ hội dùng nhập nội dung bài viết tiếp sau đây nhé!

Bạn đang xem: insisted là gì

“Insist” là một trong những động từ, tức là khăng khăng, đòi hỏi hoặc ý kiến đề nghị một điều gì cơ một cơ hội nhất quyết hoặc không ngừng nghỉ.

– Insist /ɪnˈsɪst/ (v): nhất quyết, yên cầu, cố nề hà nỉ

E.g.

 • He insisted on paying for the meal even though I offered to tướng split the bill.
  (Anh ấy nhất quyết ham muốn trả chi phí mang đến bữa tiệc, trong cả khi tôi ý kiến đề nghị chia đều cho 2 bên chi phí.)
 • The teacher insisted that her students complete the assignment by the over of the week.
  (Giáo viên đòi hỏi học viên của tôi hoàn thiện bài bác tập dượt nhập vào ngày cuối tuần.)
 • The company insisted that all employees attend the training session.
  (Công ty ý kiến đề nghị toàn bộ nhân viên cấp dưới nhập cuộc buổi huấn luyện và giảng dạy.)

=> Insistent: /ɪnˈsɪstənt/: liên tục, dồn dập

E.g.

 • The insistent ringing of the phone made it impossible to tướng concentrate.
  (Âm thanh điện thoại cảm ứng reo liên tiếp khiến cho ko thể triệu tập.)
 • Her insistent questions made bủ uncomfortable.
  (Các thắc mắc của cô ý ấy khiến cho tôi cảm nhận thấy không dễ chịu.)
 • The insistent knocking on the door finally got my attention.
  (Tiếng đập cửa ngõ liên tiếp ở đầu cuối tiếp tục hấp dẫn sự lưu ý của tôi.)

II. Insist cút với giới kể từ gì?

Giới từ Ví dụ
Insist on: đem tức thị kế tiếp thực hiện điều gì cơ, cho dù là khi vấn đề đó nhiều chuyện người không giống hoặc quý khách đều cho là vấn đề đó ko chất lượng cho mình. – They insisted on having the meeting in person rather than vãn over the phone.

(Họ nhất quyết yên cầu họp mặt nhằm họp, chứ không thích họp qua loa điện thoại cảm ứng.)

– He insisted on driving even though he had been drinking.
(Anh tao nhất quyết ham muốn tài xế tuy vậy tiếp tục húp rượu.)

– The parents insisted on their child attending the best school in the area.
(Cha u nhất quyết ham muốn con cái học tập ở ngôi trường rất tốt nhập chống.)

Insist upon: Tương tự động như “insist on”, tuy nhiên thường dùng làm chỉ việc yên cầu một điều nhất quyết hoặc đòi hỏi đề nghị. – The khách sạn insists upon a deposit for all reservations.

(Khách sạn đòi hỏi đặt điều cọc mang đến toàn bộ những đặt điều chống.)

Xem thêm: snorkelling là gì

– The company insists upon a strict dress code for all employees.
(Công ty đòi hỏi một quy toan về phục trang nghiêm nhặt mang đến toàn bộ nhân viên cấp dưới.)

– The homeowner insisted upon using eco-friendly materials for the renovation.
(Chủ ngôi nhà yên cầu dùng vật tư thân thiện thiện với môi trường xung quanh mang đến việc tôn tạo.)

Insist in: Diễn mô tả việc kế tiếp yên cầu một điều gì cơ một cơ hội nhất quyết, thậm chí còn khi đã biết thành kể từ chối hoặc phản đối. – Despite being told no, he insisted in asking for a raise.

(Mặc mặc dù đã biết thành kể từ chối, anh tao vẫn nhất quyết đòi hỏi được tăng bổng.)

Insist with: Diễn mô tả việc yên cầu một điều gì cơ kể từ ai cơ một cơ hội nhất quyết. – She insisted with her quấn to tướng give her more responsibilities.

(Cô ấy tiếp tục yên cầu với sếp của tôi và để được giao phó tăng nhiều trách móc nhiệm rộng lớn.)

– She insisted with her doctor to tướng try alternative treatments before resorting to tướng surgery.
(Cô ấy nhất quyết đòi hỏi với bác bỏ sĩ của tôi test những cách thức chữa trị thay cho thế trước khi tới phẫu thuật.)

*Lưu ý: Khi xuất hiện tại những giới từ, nếu như sau nó là động kể từ, động kể từ cơ ở dạng Ving

[Insist on + Ving + O]

Xem thêm: volunteer nghĩa là gì

III. Một số kể từ đồng nghĩa tương quan với “Insist”

 • Demand: đòi hỏi, yêu sách hỏi
  E.g.
  – The customer demanded a refund after receiving a defective product.
  (Khách sản phẩm đòi hỏi hoàn vốn sau khoản thời gian có được thành phầm bị lỗi.)
  – The workers went on strike to tướng demand better wages and working conditions.
  (Các người công nhân làm reo đòi hỏi nút bổng và ĐK thao tác chất lượng rộng lớn.)
  – The customer demanded a refund after receiving a damaged product.
  (Khách sản phẩm đòi hỏi hoàn vốn sau khoản thời gian có được thành phầm bị nứt.)
 • Assert: xác minh, chắc chắn chắn
  E.g.
  – She asserted that she was innocent of the crime.
  (Cô ấy xác minh rằng bản thân không có tội nhập vụ án.)
  – She asserted her authority as the team leader by making a decisive Điện thoại tư vấn.
  (Cô ấy xác minh quyền lực tối cao của tôi thực hiện trưởng group bằng phương pháp thể hiện một ra quyết định.)
  – The scientist asserted that his research findings were accurate and reliable.
  (Nhà khoa học tập xác minh rằng thành quả phân tích của ông là đúng chuẩn và uy tín.)
 • Maintain: lưu giữ, khăng khăng
  E.g. He maintained that he could finish the project by himself.
  (Anh tao nhất quyết rằng anh tao rất có thể hoàn thiện dự án công trình 1 mình.)
 • Stand one’s ground: lưu giữ vững vàng ý kiến, kiên quyết
  E.g.
  – She stood her ground and refused to tướng back down.
  (Cô ấy nhất quyết lưu giữ vững vàng ý kiến và kể từ chối thoái lui.)
  – Despite the pressure from his colleagues, he stood his ground and refused to tướng compromise his principles.
  (Mặc dù là áp lực nặng nề kể từ người cùng cơ quan, anh tao nhất quyết lưu giữ vững vàng ý kiến của tôi và kể từ chối nhượng cỗ lý lẽ của tôi.)
 • Hold out: kiên trì, ko Chịu đựng kể từ bỏ
  E.g. Despite the hardships, they held out and eventually succeeded.
  (Mặc mặc dù ăm ắp hiểm nguy, chúng ta kiên trì và ở đầu cuối thành công xuất sắc.)

Lưu ý: Mỗi kể từ đồng nghĩa tương quan rất có thể đem một chút ít sắc thái ý nghĩa sâu sắc không giống nhau tùy nằm trong nhập văn cảnh dùng.

Bài ghi chép này tiếp tục hỗ trợ những kiến thức và kỹ năng về “Insist cút với giới kể từ gì” giống như cấu tạo và cách sử dụng của insist. Mong rằng những chúng ta có thể nắm rõ kiến thức và kỹ năng này và sử dụng nó một cơ hội hiệu suất cao nhập quy trình học tập và thực hiện bài bác tập dượt Tiếng Anh. Xem tăng phân mục Kiến Thức IELTS để học tập những ngôi nhà điểm ngữ pháp tiên tiến nhất của IELTSITY nhé!