hydroelectric power là gì

Bản dịch của "hydroelectric power plant" nhập Việt là gì?

en

volume_up

hydroelectric power plant = vi nhà máy thủy điện

Bạn đang xem: hydroelectric power là gì

chevron_left

chevron_right

Bản dịch

EN

hydroelectric power plant {danh từ}

volume_up

hydroelectric power plant

Ví dụ về kiểu cách dùng

English Vietnamese Ví dụ theo đuổi văn cảnh của "hydroelectric power plant" nhập Việt

Những câu này nằm trong mối cung cấp bên phía ngoài và hoàn toàn có thể ko đúng chuẩn. bab.la ko phụ trách về những nội dung này.

Xem thêm: expected là gì

hydroelectric power plant

Ví dụ về đơn ngữ

English Cách dùng "hydroelectric power plant" nhập một câu

Imagine that you are part of an indigenous tribe, and a hydroelectric power plant dam will be built that will flood the ancestral lands of your tribe and other tribes.

The hydroelectric power plant is beside the inlet.

On either side of the falls are facilities for a hydroelectric power plant.

Xem thêm: logout là gì

The project is a run-of-river hydroelectric power plant.

Players will be guided through some of the fundamental gameplay mechanics in a quest to tát build a hydroelectric power plant -- sound fascinating yet?

Cách dịch tương tự

Cách dịch tương tự động của kể từ "hydroelectric power plant" nhập giờ Việt