hunting là gì

/'hʌntiɳ/

Thông dụng

Danh từ

Sự lên đường săn
Sự sục sạo, sự thám thính kiếm
Sự lùng săn bắn (lùng sục một vùng nhằm săn)

Chuyên ngành

Hóa học tập & vật liệu

sự săn bắn tìm

Điện

sự rung lắc lư

Giải mến VN: Hiện tượng tạm bợ tự xấp xỉ của một khối hệ thống tự động hóa tinh chỉnh hoặc kiểm soát và điều chỉnh xung quanh một địa điểm hoặc trị sô này cơ, ví dụ sự tăng hạn chế vận tốc xung xung quanh trị số mang đến trước của một mô tơ tự động hóa điều tốc.

sự rung lắc pha

Điện tử & viễn thông

sự thám thính chọn

Kỹ thuật cộng đồng

sự dao động
sự lên xuống
sự nhảy
sự thăng giáng
sự thám thính kiếm

Giải mến EN: The tendency of a mechanical or electrical system vĩ đại oscillate about its normal position, frequency, or tốc độ due vĩ đại imperfections in the governing device or inherent instabilities in the system.

Bạn đang xem: hunting là gì

Giải mến VN: Xu huớng của khối hệ thống máy hoặc khối hệ thống nhằm xấp xỉ bên trên địa điểm thường thì của chính nó, tần số, hoặc vận tốc tự sự ko hoàn hảo vô cơ hội vận hành hoặc sự tạm bợ cố hữu vô khối hệ thống.

Xem thêm: whaling là gì

Xem thêm: submissive là gì

extension hunting
sự thám thính kiếm há rộng

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
the hunt , sporting , shooting , coursing , venery , stalking , falconry , trapping , big-game hunting , fowling , angling , fishing , hawking , venatics , fishery , halieutics , chase , cynegetics , field-sport , hunt , safari , shikar , venation

tác fake

Tìm tăng với Google.com :

NHÀ TÀI TRỢ