holding tiếng anh là gì

Ý nghĩa của holding nhập giờ đồng hồ Anh

SMART Vocabulary: những kể từ tương quan và những cụm kể từ

Bạn cũng hoàn toàn có thể thám thính những kể từ tương quan, những cụm kể từ và kể từ đồng nghĩa tương quan trong số chủ thể này:

SMART Vocabulary: những kể từ tương quan và những cụm kể từ

Bạn cũng hoàn toàn có thể thám thính những kể từ tương quan, những cụm kể từ và kể từ đồng nghĩa tương quan trong số chủ thể này:

Bạn đang xem: holding tiếng anh là gì

(Định nghĩa của holding kể từ Từ điển & Từ đồng nghĩa tương quan Cambridge giành riêng cho Người học tập Nâng cao © Cambridge University Press)

B1

Bản dịch của holding

nhập giờ đồng hồ Trung Quốc (Phồn thể)

私人股份, 私人建築, 租用的農田…

nhập giờ đồng hồ Trung Quốc (Giản thể)

Xem thêm: lost for words là gì

私人股份, 私人建筑, 租用的农田…

trong những ngữ điệu khác

nhập giờ đồng hồ Ba Lan

nhập giờ đồng hồ Thổ Nhĩ Kỳ

Xem thêm: acquainted with là gì

nhập giờ đồng hồ Nga

Cần một máy dịch?

Nhận một bạn dạng dịch nhanh chóng và miễn phí!

Tìm kiếm

Tác giả

Bình luận