hit me up là gì

Key takeaways

1. Hit má up tức là hoặc liên hệ cho tới tôi, hoàn toàn có thể là gọi năng lượng điện hoặc nhắn tin cẩn (contact me). Ngoài nghĩa “contact someone”, cấu tạo Hit someone up còn Tức là căn vặn van lơn ai đồ vật gi cơ, nhất là chi phí.

Bạn đang xem: hit me up là gì

2. Một số phrasal verbs với Hit:

 • Hit back: Đáp trả hoặc chỉ trích người đang được tiến công hoặc chỉ trích bản thân.

 • Hit for: Xin tiền

 • Hit on: Tán tỉnh, cưa cẩm ai đó

 • Hit out: Phê bình ai cơ, đồ vật gi cơ một cơ hội nặng nề nề

 • Hit with: Kể cho tới ai cơ nghe về đồ vật gi, nhất là chuyện tiếp tục thực hiện cho tới chúng ta sửng sốt, sốc.

 • Hit upon: Tình cờ, đùng một cái suy nghĩ đi ra được một ý hoặc.

3. Một số cụm kể từ với Hit: Hit the nail on the head, Hit the jackpot, Hit it off (with somebody), Hit (it) big.

Hit má up là gì?

Hit má up tức là hoặc liên hệ cho tới tôi, hoàn toàn có thể là gọi năng lượng điện hoặc nhắn tin cẩn (contact me).

Ví dụ:

If you change your mind and want to tát buy that house, hit má up. (Nếu các bạn thay cho thay đổi tâm lý và ham muốn mua sắm tòa nhà cơ thì nên liên hệ cho tới tôi.)

Hit má up thỉnh phảng phất cũng rất được thay cho thế vị Hit my phone up với nghĩa tương tự động là hãy liên hệ cho tới tôi.

Ngoài nghĩa “contact someone”, cấu tạo Hit someone up còn Tức là căn vặn van lơn ai đồ vật gi cơ, nhất là chi phí.

Ví dụ:

My brother always hit má up for cash when he wants to tát buy something. (Em trai tôi khi nào thì cũng căn vặn van lơn chi phí tôi Lúc nó ham muốn mua sắm đồ vật gi cơ.)

Lưu ý: V2 và V3 của Hit vẫn chính là Hit (hit-hit-hit)

Một số phrasal verbs với Hit

Dưới thừng là một vài phrasal verbs với Hit:

Hit back

 • Cách trừng trị âm: /hɪt bæk/

 • Định nghĩa: Đáp trả hoặc chỉ trích người đang được tiến công hoặc chỉ trích bản thân.

 • Ví dụ: The singer has hit back at those who have criticized his performance. (Ca sĩ này đang được đáp trả lại những ai đó đã phê bình mùng trình biểu diễn của anh ý ta)

Hit for

 • Cách trừng trị âm: /hɪt fɔː/

 • Định nghĩa: Xin tiền

 • Ví dụ: Please stop hitting má for money, you need to tát get a job. (Làm ơn chớ van lơn chi phí tôi nữa, bạn phải lên đường ứng tuyển làm)

Hit on

 • Cách trừng trị âm: /hɪt ɒn/

 • Định nghĩa: Tán tỉnh, cưa cẩm ai đó

 • Ví dụ: Are you hitting on my sister? She already has a boyfriend. (Bạn đang được ve vãn em gái bản thân đấy à? Nó sở hữu các bạn trai rồi)

Hit out

 • Cách trừng trị âm: /hɪt aʊt/

 • Định nghĩa: Phê bình ai cơ, đồ vật gi cơ một cơ hội u ám (to criticize something or someone strongly)

 • Ví dụ: The customer hit out at the waiter for his bad behavior. (Khách mặt hàng đang được phế truất bình người đáp ứng vì như thế cơ hội đối xử tệ của anh ý ta)

Hit with (Hit somebody with something)

 • Cách trừng trị âm: /hɪt wɪð/

 • Định nghĩa: Kể cho tới ai cơ nghe về đồ vật gi, nhất là chuyện tiếp tục thực hiện cho tới chúng ta sửng sốt, sốc.

 • Ví dụ: They hit her with the news that she was fired. (Họ khiến cho cô ấy sốc vị tin cẩn cô ấy đã trở nên rơi thải)

Hit upon

 • Cách trừng trị âm: /hɪt əˈpɒn/

  Xem thêm: paid for là gì

 • Định nghĩa: Tình cờ, đùng một cái suy nghĩ đi ra được một ý hoặc.

 • Ví dụ: She hit upon the perfect name for her new dog. (Cô ấy đùng một cái suy nghĩ đi ra được một chiếc thương hiệu tuyệt đối hoàn hảo cho tới chú chó mới mẻ của tớ.)

phrasal-verbs-voi-hit

Một số cụm kể từ thông dụng với Hit

Hit the nail on the head

 • Cách trừng trị âm: /hɪt ðə neɪl ɒn ðə hɛd/

 • Định nghĩa: Nói một điều gì cơ đặc biệt chủ yếu xác

 • Ví dụ: I think Ross hit the nail on the head when he said that children vì thế not lượt thích doing homework. (Tôi suy nghĩ Ross đúng lúc bảo rằng trẻ nhỏ ko quí thực hiện bài xích tập luyện về nhà)

Hit the jackpot

 • Cách trừng trị âm: /hɪt ðə ˈʤækpɒt/

 • Định nghĩa

  : thám thính hoặc giành được không ít chi phí một cơ hội nhanh gọn lẹ và bất ngờ

 • Ví dụ: The company hit the jackpot with its first project. (Công ty thắng đậm chi phí với dự án công trình đầu tiên)

Hit it off (with somebody)

 • Cách trừng trị âm: /hɪt ɪt ɒf/

 • Định nghĩa: Có một quan hệ thân thiện thiết với ai cơ ngay lúc mới mẻ gặp

 • Ví dụ: We both lượt thích BTS, and the two of us hit it off straight away. (Cả nhị Shop chúng tôi đều quí BTS, và nhị Shop chúng tôi đang được thân thiện thiết ngay lập tức tức thời.

Hit (it) big

 • Cách trừng trị âm: /hɪt (ɪtbɪg /

 • Định nghĩa: Rất trở thành công

 • Ví dụ: He really hit it big when he got into the entertainment industry. (Anh ấy thực sự đạt được thành công xuất sắc rộng lớn Lúc bước đi vô buôn bản giải trí)

cum-tu-pho-bien-voi-hit

Bài tập luyện vận dụng

Bài viết lách vừa vặn ra mắt cho tới người phát âm nghĩa của cụm Hit má up, mặt khác cung ứng một vài phrasal verbs và cụm kể từ thông dụng lên đường với HIT, nhằm đánh giá coi người phát âm sở hữu tóm được kỹ năng truyền đạt vô nội dung bài viết này hay là không, bên dưới đó là bài xích tập luyện vận dụng:

Bài tập: Chọn đáp án quí thống nhất.

 1. My quấn has (hit back/hit with) at those who criticized him for his bad management.

 2. Some guy (hit on/hit big) your girlfriend while she was standing at the bar.

 3. She always hits her manager (up/on) for a raise.

 4. He seems to tát (hit the jackpot/hit back) with his new tuy vậy.

 5. John (hit the nail on the head/hit it off) when he said that we should focus on the outline first.

Đáp án

 1. My quấn has hit back at those who criticized him for his bad management.

 2. Some guy hit on your girlfriend while she was standing at the bar.

 3. She always hits her manager up for a raise.

 4. He seems to tát hit the jackpot with his new tuy vậy.

 5. John hit the nail on the head when he said that we should focus on the outline first.

Tổng kết

Thông qua chuyện nội dung bài viết bên trên, người sáng tác kỳ vọng người phát âm hoàn toàn có thể hiểu nghĩa Hit má up là gì và một vài phrasal verbs và cụm kể từ thông dụng lên đường với HIT, từ cơ nâng lên kỹ năng về kể từ vựng giờ Anh, áp dụng linh động trong những lúc tiếp xúc nhằm mô tả trúng điều mình đang có nhu cầu muốn thưa và nâng du lịch số trong những bài xích thi đua giờ Anh.

Xem thêm: hard working nghĩa là gì

Nguồn tham lam khảo:

 • “Oxford Dictionary.” Oxford University Press ©, 2022, https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/

 • “Cambridge Dictionary.” Cambridge University Press ©, 2022, https://dictionary.cambridge.org/dictionary/