hint là gì

Tiếng Anh[sửa]

Cách trị âm[sửa]

 • IPA: /ˈhɪnt/
Hoa Kỳ[ˈhɪnt]

Danh từ[sửa]

hint /ˈhɪnt/

 1. Lời khêu ý; lời nói thưa xa xôi, lời nói thưa ám chỉ.
  to drop (give) a hint — khêu ý, thưa bóng gió
  a broad hint — lời nói ám chỉ khá lộ liễu
 2. (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) Chút xíu, tí ti, dấu tích.
  not the slightest hint of... — không tồn tại một ít nào là..., không tồn tại mảy may một dấu tích nào là...

Ngoại động từ[sửa]

hint ngoại động từ /ˈhɪnt/

Bạn đang xem: hint là gì

Xem thêm: perfect infinitive là gì

 1. Gợi ý nhẹ nhàng nhàng; thưa bóng thưa gió máy, thưa ám chỉ.
  Gray skies hinting a possible snowfall — Bầu trời xám phun là tín hiệu hoàn toàn có thể sở hữu một trận tuyết.

Chia động từ[sửa]

Nội động từ[sửa]

hint nội động kể từ (+ at) /ˈhɪnt/

 1. gợi ý nhẹ dịu, thưa xa xôi, thưa ám chỉ (đến loại gì).
  Large quantities of methane gas hint at the possibility of biological or geological activity on the Red Planet. — Lượng rộng lớn khí mê-tan ám chỉ năng lực sở hữu sinh hoạt sinh học tập hoặc địa hóa học bên trên hành tinh ranh Đỏ.

Chia động từ[sửa]

Tham khảo[sửa]

 • "hint". Hồ Ngọc Đức, Dự án Từ điển giờ Việt không tính tiền (chi tiết)