have on là gìCụm động kể từ Have on với 6 nghĩa:

Nghĩa kể từ Have on

Ý nghĩa của Have on là:

Bạn đang xem: have on là gì

 • Mặc nhập

Ví dụ cụm động kể từ Have on

Ví dụ minh họa cụm động kể từ Have on:

 
- What did Jennie HAVE ON at the party?
Jennie đang khoác trên người đồ vật gi ở buổi tiệc vậy?

Nghĩa kể từ Have on

Ý nghĩa của Have on là:

 • Bật một vũ khí năng lượng điện tử lên

Ví dụ cụm động kể từ Have on

Ví dụ minh họa cụm động kể từ Have on:

 
- I HAVE my computer ON all the day.
Tôi nhảy PC bản thân xuyên suốt ngày luôn luôn.

Nghĩa kể từ Have on

Ý nghĩa của Have on là:

 • Sắp xếp

Ví dụ cụm động kể từ Have on

Ví dụ minh họa cụm động kể từ Have on:

 
- I HAVE a lot of meetings ON next week.
Tôi bố trí thật nhiều buổi họp nhập tuần cho tới.

Nghĩa kể từ Have on

Ý nghĩa của Have on là:

 • Đánh lừa

Ví dụ cụm động kể từ Have on

Ví dụ minh họa cụm động kể từ Have on:

 
-  They said they'd failed, but they were HAVING u ON.
Họ bảo rằng bọn họ đang được thất bại tuy nhiên bọn họ chỉ đang được lừa tôi thôi.

Nghĩa kể từ Have on

Ý nghĩa của Have on là:

 • Được sở hữu bên trên 1 thời điểm ví dụ

Ví dụ cụm động kể từ Have on

Ví dụ minh họa cụm động kể từ Have on:

 
- I HAVEN'T any money ON u, but I can get some from the ATM.
Tôi không tồn tại đồng nào là theo người cả tuy nhiên tôi hoàn toàn có thể rút một không nhiều kể từ cây ATM.

Nghĩa kể từ Have on

Ý nghĩa của Have on là:

Xem thêm: space nghĩa là gì

 • Biết được điều gì về ai này mà hoàn toàn có thể tổn hại mang đến bọn họ

Ví dụ cụm động kể từ Have on

Ví dụ minh họa cụm động kể từ Have on:

 
- I HAVE a lot ON him because we used to lớn work together.
Tôi biết thật nhiều loại về anh ấy cũng chính vì Cửa Hàng chúng tôi từng thao tác làm việc cùng nhau.

Một số cụm động kể từ khác

Ngoài cụm động kể từ Have on bên trên, động kể từ Have còn tồn tại một số trong những cụm động kể từ sau:

 • Cụm động từ Have against

 • Cụm động từ Have around

 • Cụm động từ Have down as

 • Cụm động từ Have in

 • Cụm động từ Have it-away

 • Cụm động từ Have it in for

 • Cụm động từ Have it off

 • Cụm động từ Have it out with

 • Cụm động từ Have off

 • Cụm động từ Have on

 • Cụm động từ Have over

  Xem thêm: directive là gì

 • Cụm động từ Have round

 • Cụm động từ Have up


h-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp