grading là gì

/´greidiη/

Thông dụng

Danh từ

Sự tuyển chọn lựa chọn, sự phân loại
Thành phần cơ học tập, cỡ hạt
Sự an khu đất, ủi đất
(đường sắt) sự bịa đặt ray

Chuyên ngành

Cơ khí & công trình

việc san đất

Hóa học tập & vật liệu

sự xếp bậc

Xây dựng

việc san bằng

Điện lạnh

sự lấy chuẩn

Kỹ thuật cộng đồng

cấp phối
average grading
cấp phối trung bình
continuous grading
cấp phối liên tục
grading curve
đường cong cấp cho phối hạt
grading, granulometry
cấp phối hạt
narrow grading
cấp phối chặt
optimum grading
cấp phối tối ưu
cấp phối hạt
grading curve
đường cong cấp cho phối hạt
sự láo hợp
sự trộn trộn
sự phân hạng
sự phân loại
coarse grading
sự phân loại phân tử thô
fine grading
sự phân loại phân tử nhỏ
grading of staff
sự phân loại nhân sự
grading of the material by screening
sự phân loại cỡ phân tử vật tư qua quýt sàng
size grading
sự phân loại theo đuổi độ cao thấp (hạt)
sự rây
sự sàng
sự tuyển chọn chọn

Kinh tế

sự Review hóa học lượng
sự phân cấp
sự phân hạng (hàng hóa)
sử phân loại theo đuổi hóa học lượng

Địa chất

sự đo cao trình, sự đo thủy chuẩn chỉnh, sự phân loại, sự lựa lựa chọn, sự tuyển chọn chọn

Bạn đang xem: grading là gì

Xem thêm: kites nghĩa là gì

tác fake

Tìm thêm thắt với Google.com :

NHÀ TÀI TRỢ