get away from là gì


Trang trước

Trang sau  

Bạn đang xem: get away from là gì


Cụm động kể từ Get away đem 4 nghĩa:

Nghĩa kể từ Get away

Ý nghĩa của Get away là:

 • Trốn bay

Ví dụ cụm động kể từ Get away

Ví dụ minh họa cụm động kể từ Get away:

 
-  The robber GOT AWAY in a stolen xế hộp, which the police later found abandoned.
Tên trộm tiếp tục trốn bay bên trên con xe đánh cắp, cái tuy nhiên công an nhìn thấy đã trở nên quăng quật rơi tiếp sau đó.

Nghĩa kể từ Get away

Ý nghĩa của Get away là:

 • Đi nghỉ ngơi hoặc nghỉ ngơi thời gian ngắn

Ví dụ cụm động kể từ Get away

Ví dụ minh họa cụm động kể từ Get away:

 
-  We love vĩ đại GET AWAY from everything and relax in the countryside.
Chúng tôi ham muốn bay ngoài tất cả nhằm chuồn nghỉ ngơi đuối và thư giãn giải trí ở vùng vùng quê.

Nghĩa kể từ Get away

Ý nghĩa của Get away là:

 • Rời điểm nào là bại liệt

Ví dụ cụm động kể từ Get away

Ví dụ minh họa cụm động kể từ Get away:

 
-  He didn't come because he was stuck at work and couldn't GET AWAY.
Anh ấy ko cho tới vì như thế vướng việc và ko thể tách chuồn.

Nghĩa kể từ Get away

Ý nghĩa của Get away là:

 • Một bộc lộ của sự việc thiếu tín nhiệm

Ví dụ cụm động kể từ Get away

Ví dụ minh họa cụm động kể từ Get away:

 
- "I passed." "GET AWAY! You couldn't have passed."
Tôi tiếp tục đỗ. Biến đi! Cậu xứng đáng lẽ ko thể đỗ được.

Một số cụm động kể từ khác

Ngoài cụm động kể từ Get away bên trên, động kể từ Get còn tồn tại một trong những cụm động kể từ sau:

 • Cụm động từ Get about

 • Cụm động từ Get above

 • Cụm động từ Get across

 • Cụm động từ Get across to

 • Cụm động từ Get after

 • Cụm động từ Get ahead

 • Cụm động từ Get ahead of

 • Cụm động từ Get along

 • Cụm động từ Get along in

 • Cụm động từ Get along with

 • Cụm động từ Get around

 • Cụm động từ Get around to

 • Cụm động từ Get at

 • Cụm động từ Get away

 • Cụm động từ Get away from

 • Cụm động từ Get away with

 • Cụm động từ Get back

 • Cụm động từ Get back at

 • Cụm động từ Get back into

 • Cụm động từ Get back to

 • Cụm động từ Get back together

 • Cụm động từ Get behind

 • Cụm động từ Get behind with

 • Cụm động từ Get by

 • Cụm động từ Get by-on

 • Cụm động từ Get by with

 • Cụm động từ Get down

 • Cụm động từ Get down on

 • Cụm động từ Get down to

  Xem thêm: butterflies in my stomach là gì

 • Cụm động từ Get in

 • Cụm động từ Get in on

 • Cụm động từ Get in with

 • Cụm động từ Get into

 • Cụm động từ Get it

 • Cụm động từ Get it off

 • Cụm động từ Get it off with

 • Cụm động từ Get it on

 • Cụm động từ Get it on with

 • Cụm động từ Get it together

 • Cụm động từ Get it up

 • Cụm động từ Get off

 • Cụm động từ Get off it

 • Cụm động từ Get off on

 • Cụm động từ Get off with

 • Cụm động từ Get on

 • Cụm động từ Get on at

 • Cụm động từ Get on for

 • Cụm động từ Get on to

 • Cụm động từ Get on with

 • Cụm động từ Get onto

 • Cụm động từ Get out

 • Cụm động từ Get out of

 • Cụm động từ Get over

 • Cụm động từ Get over with

 • Cụm động từ Get round

 • Cụm động từ Get through

 • Cụm động từ Get through to

 • Cụm động từ Get to

 • Cụm động kể từ Get together

 • Cụm động từ Get up

 • Cụm động từ Get up to


Trang trước

Trang sau  

g-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jspBài ghi chép liên quan

 • 160 bài học kinh nghiệm ngữ pháp giờ đồng hồ Anh hoặc nhất

 • 155 bài học kinh nghiệm Java giờ đồng hồ Việt hoặc nhất

 • 100 bài học kinh nghiệm Android giờ đồng hồ Việt hoặc nhất

 • 247 bài học kinh nghiệm CSS giờ đồng hồ Việt hoặc nhất

 • 197 thẻ HTML cơ bản

 • 297 bài học kinh nghiệm PHP

  Xem thêm: bring nghĩa là gì

 • 101 bài học kinh nghiệm C++ hoặc nhất

 • 97 bài bác tập luyện C++ đem giải hoặc nhất

 • 208 bài học kinh nghiệm Javascript đem giải hoặc nhất