fury là gì

/'fjuəri/

Thông dụng

Danh từ

Sự khó chịu, sự thịnh nộ, sự điên tiết
in a fury
đang cơn giẫn dữ dữ
Sự ham chết mệt, sự cuồng nhiệt
Sự khốc liệt, sự mãnh liệt
the fury of the battle
tính hóa học khốc liệt của trận đánh
the fury of the wind
sức mạnh mạnh mẽ của cơn gió
Sư tử Hà sầm uất, người thiếu nữ nanh ác
( số nhiều) (nghĩa bóng) sự gặm rứt, sự day dứt (của lộc tâm)
( số nhiều) (thần thoại,thần học) nữ giới thần tóc rắn
( số nhiều) (nghĩa bóng) thần báo thù
like fury
giận dữ, điên tiết
Mãnh liệt, mạnh mẽ

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
acerbity , acrimony , asperity , boiling point , conniption , energy , ferocity , fierceness , fire , flare-up , force , frenzy , furor , impetuosity , indignation , intensity , ire , madness , might , passion , power , rabidity , rage , rampancy , rise , savagery , severity , slow burn , sore , stew * , storm * , tempestuousness , turbulence , vehemence , violence , irateness , wrath , wrathfulness , depth , ferociousness , pitch , vehemency , fishwife , harpy , shrew , termagant , virago , vixen , agitation , anger , beldame , bluster , erinys , excitement , outburst , rigor , truculence , truculency , xantippe

Từ ngược nghĩa