friday là gì

Ý nghĩa của Friday vô giờ Anh

Friday

uk

Your browser doesn't tư vấn HTML5 audio

/ˈfraɪ.deɪ/ us /ˈfraɪ.deɪ/

Bạn đang xem: friday là gì

(written abbreviation Fri.)

on Friday Shall we go to tát the theatre on Friday?

next Friday We're going to tát Paris for the weekend next Friday.

last Friday I haven't spoken to tát him since last Friday.

Our next meeting is on the 5th, which is a Friday.

Friday evening I am going to tát a các buổi party on Friday evening.

Friday night I usedto go khiêu vũ with Maria every Friday night.

Thêm những ví dụBớt những ví dụ
  • I'm off to tát Canada on Friday.
  • He's arriving on Friday.
SMART Vocabulary: những kể từ tương quan và những cụm kể từ

(Định nghĩa của Friday kể từ Từ điển & Từ đồng nghĩa tương quan Cambridge giành riêng cho Người học tập Nâng cao © Cambridge University Press)

Friday | Từ điển Anh Mỹ

Friday

us

Your browser doesn't tư vấn HTML5 audio

/ˈfrɑɪ·deɪ, -di/

(abbreviation Fri.)

(Định nghĩa của Friday kể từ Từ điển Học thuật Cambridge © Cambridge University Press)

A1

Bản dịch của Friday

vô giờ Trung Quốc (Phồn thể)

星期五…

vô giờ Trung Quốc (Giản thể)

星期五…

vô giờ Tây Ban Nha

viernes, viernes [masculine]…

vô giờ Bồ Đào Nha

sexta-feira, sexta-feira [feminine]…

vô giờ Việt

loại Sáu…

trong những ngôn từ khác

vô giờ Nhật

Xem thêm: tennis court là gì

vô giờ Thổ Nhĩ Kỳ

vô giờ Pháp

vô giờ Catalan

in Dutch

vô giờ Ả Rập

vô giờ Séc

vô giờ Đan Mạch

vô giờ Indonesia

vô giờ Thái

vô giờ Ba Lan

vô giờ Malay

vô giờ Đức

vô giờ Na Uy

vô giờ Hàn Quốc

in Ukrainian

vô giờ Ý

vô giờ Nga

vendredi [masculine], vendredi…

fredag [masculine], fredag…

Cần một máy dịch?

Nhận một bạn dạng dịch thời gian nhanh và miễn phí!

Tìm kiếm

Từ của Ngày

cobweb

UK

Your browser doesn't tư vấn HTML5 audio

/ˈkɒb.web/

US

Your browser doesn't tư vấn HTML5 audio

/ˈkɑːb.web/

Xem thêm: since nghĩa là gì

a structure lượt thích a net of sticky silk threads made by a spider for catching insects

Về việc này

Tác giả

Bình luận