frames là gì

 • TỪ ĐIỂN
 • CHỦ ĐỀ

chưa đem căn nhà đề
 • danh từ

  cấu trúc, cơ cấu; khối hệ thống, loại tự

  Bạn đang xem: frames là gì

  the frame of society

  cơ cấu xã hội; trật tự xã hội

  the frame of government

  cơ cấu chủ yếu phủ

 • trạng thái

 • khung (ảnh, cửa ngõ, xe pháo...), sườn (tàu, căn nhà...)

 • thân hình, tầm vóc

  a man of gigantic frame

  người tầm vóc to lớn lớn

 • ảnh (trong một loại hình họa truyền hình)

 • lồng kính (che cây mang đến ấm)

 • (ngành mỏ) sườn cọ quặng

 • (raddiô) khung

 • động từ

  dàn xếp, sắp xếp, bố cục tổng quan, dựng lên

  to frame a plan

  Xem thêm: này tiếng anh là gì

  dựng một tiếp hoạch

 • điều chỉnh, thực hiện mang đến hợp

 • lắp, chắp

 • hư cấu (một truyện), tưởng tượng, nghĩ về ra

 • trình bày (một lý thuyết)

 • phát âm (từng kể từ một)

 • đặt vô khung; lên sườn, dựng khung

  to frame a roof

  lên sườn cái nhà

 • đầy triển vọng ((thường) to lớn frame well)

 • bịa, thực hiện fake, thủ thuật (kết trái khoáy một cuộc tuyển chọn cử...)

  Cụm từ/thành ngữ

  to frame up

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) tiếp sợ hãi (ai)

  Xem thêm: dress down là gì

  Từ ngay sát giốngTừ vựng giờ Anh theo dõi căn nhà đề:

 • Từ vựng chủ thể Động vật
 • Từ vựng chủ thể Công việc
 • Từ vựng chủ thể Du lịch
 • Từ vựng chủ thể Màu sắc
 • Từ vựng giờ Anh hoặc dùng:

 • 500 kể từ vựng cơ bản
 • 1.000 kể từ vựng cơ bản
 • 2.000 kể từ vựng cơ bản