fragmentation là gì

Công cụ cá nhân
 • /¸frægmən´teiʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự vỡ tung ra từng mảnh

  Chuyên ngành

  Hóa học tập & vật liệu

  sự thực hiện vụn

  Toán & tin cậy

  sự phân chia rời
  file fragmentation
  sự phân chia tách tệp

  Kỹ thuật công cộng

  phân đoạn
  ARCNET Fragmentation Protocol (ARFP)
  Giao thức phân đoạn ARCNET
  FF tệp tin fragmentation
  sự phân đoạn tập dượt tin
  file fragmentation
  sự phân đoạn tệp
  Fragmentation Protocol (VINES) FRS (FRP)
  Giao thức phân đoạn (VINES) FRS
  storage fragmentation
  sự phân đoạn cỗ nhớ
  phân mảnh
  FF tệp tin fragmentation
  sự phân miếng tập dượt tin
  fragmentation index
  chỉ số phân mảnh
  sự phân đoạn
  FF tệp tin fragmentation
  sự phân đoạn tập dượt tin
  file fragmentation
  sự phân đoạn tệp
  storage fragmentation
  sự phân đoạn cỗ nhớ
  sự phân mảnh
  FF tệp tin fragmentation
  sự phân miếng tập dượt tin
  vỡ vụn

  Kinh tế

  phân rải

  Bạn đang xem: fragmentation là gì

  phân tán

  Xem thêm: hello là gì trong tiếng anh

  tác fake

  Tìm thêm thắt với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ