fly đọc tiếng anh là gì

fly

Your browser doesn't tư vấn HTML5 audio

Bạn đang xem: fly đọc tiếng anh là gì

UK/flaɪ/

Your browser doesn't tư vấn HTML5 audio

US/flaɪ/

  • /f/ as in fish
  • /l/ as in look
  • // as in eye
  • /f/ as in fish
  • /l/ as in look
  • // as in eye