erotic là gì

Bản dịch của "erotic" nhập Việt là gì?

en

volume_up

erotic = vi thuộc tình ái

Bạn đang xem: erotic là gì

chevron_left

chevron_right

EN

volume_up

erotic {tính}

VI

 • nằm trong tình ái
 • nằm trong tình dục
 • khiêu dâm
 • khêu tình

Bản dịch

EN

erotic {tính từ}

volume_up

1. Anh-Mỹ

erotic

nằm trong tình ái {tính}

erotic

erotic (từ khác: lascivious, obscene)

Xem thêm: accelerator là gì

khiêu dâm {tính}

erotic (từ khác: sexy, sultry)

Từ đồng nghĩa tương quan (trong giờ Anh) của "erotic":

erotic

English

 • titillating

Hơn

Duyệt qua loa những chữ cái

 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • X
 • Y
 • Z
 • 0-9

Những kể từ khác

English

 • equivalent
 • equivocal
 • era
 • eradicate
 • erase
 • eraser
 • erbium
 • erectile dysfunction
 • erection
 • erode
 • erotic
 • err
 • erratic
 • erroneous
 • error
 • error-prone
 • eruct
 • erudite
 • erudition
 • eryngium
 • erysipelas

Động từ Chuyên mục phân chia động kể từ của bab.la Chia động kể từ và tra cứu vớt với thể loại của bab.la. Chuyên mục này bao hàm cả những cơ hội phân chia động kể từ bất qui tắc. Chia động từ

Treo Cổ Treo Cổ quý khách hàng mong muốn ngủ giải lao vì chưng một trò chơi? Hay mình muốn học tập thêm thắt kể từ mới? Sao ko gộp cộng đồng cả nhì nhỉ! Chơi

Xem thêm: fret over là gì