erosion là gì

/i´rouʒən/

Thông dụng

Danh từ

Sự xói ngót, sự ăn mòn

Chuyên ngành

Môi trường

Sự xói mòn
Sự bào ngót mặt phẳng khu đất bởi dông và nước tạo nên, bị thực hiện xấu xí chuồn bằng sự việc vạc quang quẻ nhằm canh tác, cải cách và phát triển những quần thể dân sinh sống hoặc công nghiệp, kiến thiết lối xá hoặc khai quật mộc.

Cơ - Điện tử

Sự bào mòn, sự xói mòn

Xây dựng

sự khoan dưới
sự khoét chân

Kỹ thuật cộng đồng

gặm mòn
sự ăn mòn
sự bào mòn
sự hao mòn
sự phong hóa
sự xâm thực
slip erosion
sự xâm thực bởi trượt
slope erosion
sự xâm thực bờ dốc
slope erosion
sự xâm thực taluy
stream-bed erosion
sự xâm thực lòng sông
sự xói lở
sự xói mòn

Kinh tế

sự xói mòn

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
abrasion , attrition , consumption , corrosion , decrease , desedimentation , despoliation , destruction , disintegration , eating away , grinding down , spoiling , washing away , wear , wearing down , ablation , badlands , cavitation , corrasion , denudation , depletion , deterioration , detrition , detritus , eroding , groyne , ulceration

Từ trái khoáy nghĩa

tác fake

Tìm thêm thắt với Google.com :

Bạn đang xem: erosion là gì

Xem thêm: scraper là gì

NHÀ TÀI TRỢ