electronic nghĩa là gì

/ɪlɛkˈtrɒnɪk , ˌilɛkˈtrɒnɪk/

Thông dụng

Tính từ

(thuộc) năng lượng điện tử
electronic calculator
máy tính năng lượng điện tử
electronic mail (hay email)
thư tín năng lượng điện tử
electronic mailbox
thiết bị nhận và lưu thư tín năng lượng điện tử
electronic dictionary
kim kể từ điển
electronic bike
xe đợp điện

Chuyên ngành

Toán & tin tưởng

kiểu năng lượng điện tử

Điện lạnh

electron
electronic cloud
mây electron

Kỹ thuật công cộng

điện tử
backup electronic system
hệ thống năng lượng điện tử dự phòng
backup electronic system
hệ thống năng lượng điện tử dự trữ
Below Ground Electronic Equipment Enclosures (BGEEE)
nhà nhằm vũ trang năng lượng điện tử ngầm bên dưới đất
CANELEC Electronic Components Certification (CCC)
Chứng chỉ những vũ trang năng lượng điện tử CANELEC
capacitance electronic disc
đĩa năng lượng điện tử năng lượng điện dung
capacitance electronic disc
đĩa tụ năng lượng điện tử
capacitance electronic disk
đĩa năng lượng điện tử năng lượng điện dung
capacitance electronic disk
đĩa tụ năng lượng điện tử
circuit breaker (electronic~)
bộ ngắt mạch (điện tử)
Comprehensive Electronic Office (CEO)
tổng đài năng lượng điện tử láo lếu hợp
Constituent Electronic Mail System (CEMS)
hệ thống thư năng lượng điện tử cấu thành
consumer electronic device
thiết bị năng lượng điện tử dân dụng
consumer electronic device
thiết bị năng lượng điện tử chi dùng
consumer electronic equipment
thiết bị năng lượng điện tử dân dụng
Digital Electronic Signature Test (usuallyas DigEST) (DIGEST)
Mẫu demo chữ ký năng lượng điện tử số (thường gọi là DigEST)
e-cash (electroniccash)
tiền năng lượng điện tử
e-commerce (electroniccommerce)
thương mại năng lượng điện tử
e-journal (electronicjournal)
báo năng lượng điện tử
e-journal (electronicjournal)
sổ nhật ký năng lượng điện tử
e-mail (electronicmail)
thư năng lượng điện tử
e-money (electronicmoney)
tiền năng lượng điện tử
e-text (electronictext)
văn bạn dạng năng lượng điện tử
e-world (electronicworld)
thế giới năng lượng điện tử
e-zine (electronicmagazine)
tạp chí năng lượng điện tử
EAX (electronicautomatic exchange)
tổng tài năng lượng điện tử tự động động
ECB (electroniccode book)
sách mã năng lượng điện tử
ECB (electroniccode book)
tập mã năng lượng điện tử
ECL (electroniccabling link)
liên kết vì thế cáp năng lượng điện tử
ECO (electronic-coupled oscillator)
bộ giao động ghép năng lượng điện tử
EDI (electronicdata interchange)
sự trao thay đổi tài liệu năng lượng điện tử
EDI (ElectronicData Interchange)
trao thay đổi tài liệu năng lượng điện tử (EDI)
EDIF (electronicdesign interchange format)
dạng thức trao thay đổi design năng lượng điện tử
EDM (electronicdata management)
sự cai quản trị tài liệu năng lượng điện tử
EDM (electronicdata management)
sự cai quản trị số liệu năng lượng điện tử
EDMS (electronicdocument management system)
hệ thống vận hành tư liệu năng lượng điện tử
EDP (electronicdata processing)
sự xử lý tài liệu năng lượng điện tử
EFP (electronicfield production)
sự phát hành vì thế năng lượng điện tử
EFP (electronicfield production)
sự phát hành nhập ngôi trường năng lượng điện tử
EFT (electronicfunds transfer)
sự gửi chi phí năng lượng điện tử
EFTPOS (electronicfunds transfer at point of sale)
sự gửi chi phí năng lượng điện tử bên trên điểm bán
EFTS (electronicfunds transfer system)
hệ thống gửi chi phí năng lượng điện tử
EIA (ElectronicIndustries Association)
hiệp hội công nghiệp năng lượng điện tử
electrical and electronic
điện và năng lượng điện tử
Electrical and Electronic Manufacturing Association (EEMA)
hiệp hội phát hành vũ trang năng lượng điện và năng lượng điện tử
Electrical, Electronic Electromechanique (partlist) (EEE)
điện, năng lượng điện tử và cơ năng lượng điện (Danh mục từng phần ~)
Electronic Access lớn Reference Services (EARS)
truy nhập năng lượng điện tử cho tới những công ty tham ô chiếu
electronic accounting machine
máy kế toán tài chính năng lượng điện tử
electronic action
tác dụng năng lượng điện tử
electronic adapter
máy điều hợp ý năng lượng điện tử
electronic address book
sổ địa điểm năng lượng điện tử
electronic air cleaner
phin thanh lọc không gian năng lượng điện tử
electronic airbag system
hệ thống túi khí năng lượng điện tử
electronic analog computer
máy tính tương tự động năng lượng điện tử
electronic analogue computer
máy tính năng lượng điện tử tương tự
electronic analyse
máy phân tách năng lượng điện tử
electronic anemometer
anemomet năng lượng điện tử
electronic anemometer
phong tốc nối tiếp năng lượng điện tử
electronic angular momentum
mômen động lượng của năng lượng điện tử
electronic antilocking device
hệ kháng trượt năng lượng điện tử
electronic antilocking device
thiết bị kháng nghẽn năng lượng điện tử
electronic antiskid system
hệ kháng trượt năng lượng điện tử
electronic antiskid system
thiết bị kháng nghẽn năng lượng điện tử
electronic archive
sự tàng trữ năng lượng điện tử
electronic automatic exchange
tổng đài năng lượng điện tử tự động động
Electronic Automatic Exchange (EAX)
tổng đài năng lượng điện tử tự động động
electronic automatic switch
công tắc năng lượng điện tử tự động động
Electronic Azimuth Director Indicator (EADI)
đèn thông tư của cục triết lý góc vị trí năng lượng điện tử
electronic balance
cân năng lượng điện tử
electronic ballast
chấn lưu năng lượng điện từ
electronic beam
chùm tia năng lượng điện tử
electronic beam forming
sự tạo nên hình chùm năng lượng điện tử
electronic beam recording
sự ghi vì thế chùm năng lượng điện tử
electronic beam steering
sự lái chùm năng lượng điện tử
Electronic Beam-Addressable Memory (EBAM)
bộ ghi nhớ năng lượng điện tử rất có thể toan địa điểm theo dõi chùm
electronic bearing cursor
con chạy vị trí năng lượng điện tử
electronic bearing cursor
vạch vị trí năng lượng điện tử (rađa)
electronic bearing line
con chạy vị trí năng lượng điện tử
electronic bearing line
vạch vị trí năng lượng điện tử (rađa)
Electronic Benefits Transfer (EBT)
chuyển trợ cung cấp vì thế năng lượng điện tử
Electronic Book (EB)
sách năng lượng điện tử
electronic brain
bộ óc năng lượng điện tử
electronic brain
óc năng lượng điện tử
Electronic Branch Exchange (EBX)
Tổng đài nhánh năng lượng điện tử, Tổng đài năng lượng điện tử cơ quan
electronic bulletin board
bảng thông tin năng lượng điện tử
electronic bulletin board
mạng thông tin năng lượng điện tử
electronic bulletin board (EBB)
bảng thông tin năng lượng điện tử
Electronic Bulletin Board System (EBBS)
hệ thống bảng thông tin năng lượng điện tử
electronic bulletin boards
kết nối vì thế cáp năng lượng điện tử
Electronic Business Data Interchange (EBDI)
trao thay đổi tài liệu marketing năng lượng điện tử
electronic cabling link
kết nối vì thế cáp năng lượng điện tử
electronic calculating puncher
máy xâu lỗ nhỏ năng lượng điện tử
electronic calculator
dụng cụ tính năng lượng điện tử
electronic calculator
máy tính năng lượng điện tử
electronic calculator
máy tính tay năng lượng điện tử
electronic camera
máy hình họa năng lượng điện tử
electronic carburetor
cacbuaratơ năng lượng điện tử
Electronic Cash (E-CASH)
tiền năng lượng điện tử
electronic chart
hải vật dụng năng lượng điện tử
Electronic Chart Display Information System (ECDIS)
hệ thống vấn đề hiển thị vật dụng thị năng lượng điện tử
electronic chart reader
bộ gọi biểu vật dụng năng lượng điện tử
Electronic Charting System (ECS)
hệ thống lập biểu vật dụng năng lượng điện tử
electronic chopper
bộ ngắt quãng năng lượng điện tử
electronic circuit
mạch năng lượng điện tử
electronic circuit
mạng năng lượng điện tử
electronic circuit integration
sự tích hợp ý mạch năng lượng điện tử
electronic clock
khóa năng lượng điện tử
electronic clock
đồng hồ nước năng lượng điện tử
electronic cloud
mây năng lượng điện tử
Electronic Code Book (DES) (ECB)
Sách mã năng lượng điện tử (DES)
electronic code book (ECB)
sách mã năng lượng điện tử
electronic code book (ECB)
tập mã năng lượng điện tử
electronic code-book mode
chế chừng sách mã năng lượng điện tử
Electronic Coin Public Telephone (ECPT)
điện thoại công nằm trong trút tiền năng lượng điện tử
electronic commerce
thương mại năng lượng điện tử
electronic commerce (e-commerce)
thương mại năng lượng điện tử
Electronic Commerce (EC)
thương mại năng lượng điện tử
electronic commerce dictionary
từ điển năng lượng điện tử
Electronic Communications Service Provider (ECSP)
nhà hỗ trợ công ty truyền thông năng lượng điện tử
electronic commutation
sự gửi mạch năng lượng điện tử
electronic commutation
sự thay đổi nối năng lượng điện tử
electronic component
chi tiết năng lượng điện tử
electronic component
linh khiếu nại năng lượng điện tử
electronic component
thành phần năng lượng điện tử
electronic composition
sự chuẩn bị chữ năng lượng điện tử
electronic computation or computer
máy tính năng lượng điện tử
electronic computer
máy tính năng lượng điện tử
electronic computer center
trung tâm PC năng lượng điện tử
electronic computer configuration
cấu hình PC năng lượng điện tử
Electronic Computer Originated Mail (ECOM)
thư đột biến kể từ PC năng lượng điện tử
electronic computing unit
bộ đo lường và tính toán năng lượng điện tử
electronic confusion area
vùng khuyết điểm năng lượng điện tử (ở rađa)
electronic connection
sự liên kết năng lượng điện tử
electronic control
điều khiển năng lượng điện tử
electronic control
sự điều khiển và tinh chỉnh (bằng) năng lượng điện tử
electronic control
sự điều khiển và tinh chỉnh năng lượng điện tử
electronic control system
hệ điều khiển và tinh chỉnh năng lượng điện tử
electronic control system
hệ thống điều khiển và tinh chỉnh năng lượng điện tử
electronic control unit
bộ đánh giá năng lượng điện tử
electronic control unit (ECU)
cụm điều khiển và tinh chỉnh năng lượng điện tử
electronic controller
bộ điều khiển và tinh chỉnh năng lượng điện tử
electronic cooler
máy giá buốt năng lượng điện tử
electronic cooling
làm giá buốt năng lượng điện tử
electronic counter
bộ kiểm điểm năng lượng điện tử
electronic counter
mạch kiểm điểm năng lượng điện tử
electronic counting
sự kiểm điểm năng lượng điện tử
electronic counting of the marks
sự kiểm điểm năng lượng điện tử những điểm quy chiếu
electronic coupling
sự ghép năng lượng điện tử
Electronic Cross-connect System (ECS)
hệ thống liên kết chéo cánh năng lượng điện tử
electronic crosspoint
giao điểm năng lượng điện tử
electronic current
dòng năng lượng điện tử
Electronic Custom Telephone System (ECTS)
hệ thống điện thoại thông minh mua sắm chọn lựa vì thế năng lượng điện tử
Electronic Customer Access Program (ECAP)
chương trình truy nhập người sử dụng năng lượng điện tử
Electronic Data Gathering, Archiving and Retrieving (EDGAR)
thu thập, tàng trữ và phục sinh tài liệu năng lượng điện tử
electronic data interchange
trao thay đổi tài liệu năng lượng điện tử
electronic data interchange system
hệ trao thay đổi tài liệu năng lượng điện tử
electronic data management (EDM)
sự vận hành tài liệu năng lượng điện tử
electronic data management (EDM)
sự cai quản trị số liệu năng lượng điện tử
electronic data processing (EDP)
sự xử lý tài liệu năng lượng điện tử
Electronic Data Processing EquiPment (EDPE)
thiết bị xử lý tài liệu năng lượng điện tử
electronic data processing machine
máy xử lý tài liệu năng lượng điện tử
Electronic Data Processing Machine (EDPM)
thiết bị xử lý tài liệu năng lượng điện tử
electronic data processing system
bộ xử lý tài liệu năng lượng điện tử
Electronic Data Processing System (EDPS)
hệ thống xử lý tài liệu năng lượng điện tử
Electronic Data-Gathering Equipment (EDGE)
thiết bị thu gom tài liệu năng lượng điện tử
electronic datebook
nhật ký năng lượng điện tử
Electronic Delay Storage Automatic Calculator (EDSAC)
bộ đo lường và tính toán tự động hóa bộ nhớ lưu trữ trì ngừng năng lượng điện tử
Electronic Design Automation (EDA)
tự động hóa design năng lượng điện tử
electronic device
dụng cụ năng lượng điện tử
electronic device
linh khiếu nại năng lượng điện tử
electronic device
thành phần năng lượng điện tử
electronic device
thiết bị năng lượng điện tử
electronic digital computer
máy tính năng lượng điện tử số
electronic digital computer
máy tính số năng lượng điện tử
Electronic Digital Computer (EDC)
máy tính số năng lượng điện tử
Electronic Digital System Cross-connect (EDSX)
kết nối chéo cánh khối hệ thống số năng lượng điện tử
electronic direction reverser
bộ hòn đảo phía năng lượng điện tử
Electronic Discrete Variable Automatic Calculator (EDVAC)
máy tính tự động hóa vươn lên là số tách rộc năng lượng điện tử
electronic display
màn hình năng lượng điện tử
electronic display micrometric head
đầu vi nối tiếp hiển thị năng lượng điện tử
electronic document
tài liệu năng lượng điện tử
electronic document
tư liệu năng lượng điện tử
Electronic Document Coordinator (EDC)
bộ kết hợp tư liệu năng lượng điện tử
Electronic Document Distribution (EDD)
phân phụ vương tư liệu năng lượng điện tử
electronic document management system (EDMS)
hệ thống vận hành tư liệu năng lượng điện tử
Electronic Document Service of ITU (ITUDOCS)
Dịch vụ văn bạn dạng năng lượng điện tử của ITU
Electronic Dot Generation (EDG)
tạo lốt chấm năng lượng điện tử
electronic duplicator
máy sao năng lượng điện tử
electronic editing
biên luyện năng lượng điện tử
electronic editing
biên biên soạn năng lượng điện tử
electronic efficiency
hiệu suất năng lượng điện tử
electronic engine control (EEC)
điều khiển mô tơ vì thế năng lượng điện tử
electronic engineer
kỹ sư năng lượng điện tử
electronic engineering
kỹ thuật năng lượng điện tử
electronic engineering
ngành sản xuất năng lượng điện tử
electronic engraving
sự chế bạn dạng năng lượng điện tử
electronic engraving
sự xung khắc in năng lượng điện tử
electronic equipment
trang bị năng lượng điện tử
electronic eye
mắt năng lượng điện tử
electronic filing
sự tạo nên tệp năng lượng điện tử
electronic filing
thư mục năng lượng điện tử
Electronic Filing Identification Number (EFIN)
số nhận dạng làm hồ sơ năng lượng điện tử
electronic flowmeter
lưu lượng năng lượng điện tử
electronic food-thawing system
hệ tan giá chỉ năng lượng điện tử
electronic food-thawing system
hệ thống tan giá chỉ năng lượng điện tử
electronic food-thawing system
hệ xả đá (bằng) năng lượng điện tử
electronic forms
biểu kiểu mẫu năng lượng điện tử
electronic formula
công thức năng lượng điện tử
electronic frequency control
điều khiển tần số năng lượng điện tử
electronic fuel injection (EFIor EFi)
hệ thống phun nhiên liệu vì thế năng lượng điện tử
electronic fund transfer (EFT)
chuyển chi phí năng lượng điện tử (EFT)
electronic fund transfer at point of sale
chuyển chi phí năng lượng điện tử ở điểm chào bán hàng
electronic funds transfer (EFT
sự gửi chi phí vì thế năng lượng điện tử
Electronic Funds Transfer (EFT)
chuyển chi phí năng lượng điện tử
electronic funds transfer (EFT)
sự gửi chi phí năng lượng điện tử
electronic funds transfer at point of sale (EFTPOS)
sự gửi chi phí năng lượng điện tử ở điểm chào bán hàng
Electronic Funds Transfer System (EFTS)
hệ thống gửi chi phí năng lượng điện tử
electronic gage
calip năng lượng điện tử
electronic gage
dưỡng năng lượng điện tử
electronic game
trò đùa năng lượng điện tử
electronic gauge
calip năng lượng điện tử
electronic gauge
dưỡng năng lượng điện tử
electronic generator
máy vạc năng lượng điện tử
electronic heat capacity
nhiệt dung năng lượng điện tử
electronic heat conductivity
độ dẫn nhiệt độ năng lượng điện tử
electronic heating
sự nung năng lượng điện tử
electronic ignition
sự tiến công lửa năng lượng điện tử
electronic ignition
sự bùi nhùi năng lượng điện tử
electronic ignition system
hệ thống tiến công lửa năng lượng điện tử
electronic image
ảnh năng lượng điện tử
electronic imaging
sự tạo nên hình họa năng lượng điện tử
Electronic Industries Association
hiệp hội công nghiệp năng lượng điện tử
Electronic Industries Association (EIA)
Hiệp hội công nghiệp năng lượng điện tử (EIA)
Electronic Information Corporation (EIC)
công ty marketing vấn đề năng lượng điện tử
Electronic Information Exchange System (EIES)
hệ thống trao thay đổi vấn đề năng lượng điện tử
Electronic Information Systems (EIS)
các khối hệ thống vấn đề năng lượng điện tử
electronic inlay
hình cẩn năng lượng điện tử
electronic instrument
khí cụ năng lượng điện tử
electronic instrument
dụng cụ đo năng lượng điện tử
electronic instrument
thiết bị năng lượng điện tử
electronic instrument module
môđun khí cụ năng lượng điện tử
electronic integrated circuit
mạch tích hợp ý năng lượng điện tử
electronic intelligence
trí tuệ năng lượng điện tử
electronic interference
nhiễu năng lượng điện tử
electronic interference
giao quẹt năng lượng điện tử
electronic interlocking
liên khóa năng lượng điện tử
electronic interpolation
phép nội suy năng lượng điện tử
electronic interpreter
bộ dịch năng lượng điện tử
electronic journal
báo năng lượng điện tử
electronic journalism-FJ
báo chí năng lượng điện tử
electronic key
khóa năng lượng điện tử
electronic key
phím năng lượng điện tử
electronic key system
hệ khóa năng lượng điện tử
electronic key system
hệ phím năng lượng điện tử
Electronic Key Telephone System (EKTS)
hệ thống điện thoại thông minh nội cỗ năng lượng điện tử
electronic leak detector
máy thám thính ga năng lượng điện tử
electronic leak detector
máy thám thính gas [khí] năng lượng điện tử
electronic library
thư viện năng lượng điện tử
electronic liquid level control
điều chỉnh nút lỏng năng lượng điện tử
electronic liquid level control
hiệu chỉnh nút lỏng năng lượng điện tử
electronic liquid level control
sự kiểm soát nút lỏng năng lượng điện tử
electronic liquid level control system
hệ kiểm soát nút lỏng năng lượng điện tử
electronic liquid level control system
hệ thống kiểm soát nút lỏng năng lượng điện tử
electronic lithography
in litô năng lượng điện tử
electronic locator
bộ xác định năng lượng điện tử
electronic lock
khóa năng lượng điện tử
electronic log
nhật ký năng lượng điện tử
electronic magazine
tạp chí năng lượng điện tử
Electronic Magazine (EZINE)
tạp chí năng lượng điện tử
electronic mail
bưu năng lượng điện điện tử
electronic mail
thư (từ) năng lượng điện tử
Electronic Mail (EM)
thư năng lượng điện tử
Electronic Mail (EMAIL)
e-mail, thư năng lượng điện tử
electronic mail address
địa chỉ thư năng lượng điện tử
electronic mail and message system
hệ thống thông điệp và thư năng lượng điện tử
Electronic Mail Broadcast lớn a Roaming Computer (EMBARC)
thư năng lượng điện tử vạc tiếp thị cho tới một PC gửi vùng
electronic mail directory
thư mục năng lượng điện tử
electronic mail editor
trình biên soạn thảo thư năng lượng điện tử
electronic mail message
nội dung thư năng lượng điện tử
electronic mail message
thông báo thư năng lượng điện tử
electronic mail service
dịch vụ thư năng lượng điện tử
electronic mail system
hệ thống thư năng lượng điện tử
Electronic Mail System (EMS)
hệ thống thư năng lượng điện tử
electronic mailbox
hộp thư năng lượng điện tử
electronic map
hải vật dụng năng lượng điện tử
electronic measuring machine
máy đo năng lượng điện tử
electronic media
phương tiện năng lượng điện tử
electronic megohmmeter
mêgôm nối tiếp năng lượng điện tử
electronic memory
bộ ghi nhớ năng lượng điện tử
electronic message
thông điệp năng lượng điện tử
Electronic Message Service (EMS)
dịch vụ nhắn tin tưởng năng lượng điện tử
electronic message switch
sự gửi thông tin năng lượng điện tử
electronic message system
hệ thông tin năng lượng điện tử
electronic message system
hệ thống thông tin năng lượng điện tử
Electronic Messaging Association (EMA)
hiệp hội nhắn tin tưởng năng lượng điện tử
electronic meter
máy đo (kiểu) năng lượng điện tử
electronic microphone
micrô năng lượng điện tử
electronic migration
di gửi năng lượng điện tử
electronic module
môđun năng lượng điện tử
electronic money
tiền năng lượng điện tử
electronic multimeter
bội nối tiếp năng lượng điện tử
electronic music
âm nhạc năng lượng điện tử
electronic musical instrument
nhạc cụ năng lượng điện tử
electronic network
mạch năng lượng điện tử
electronic network
mạng năng lượng điện tử
Electronic News Gathering/Outside Broadcast (ENG/OB)
thu thập thông tin năng lượng điện tử/phát tiếp thị ra
electronic noise generator (ENG)
máy tạo nên giờ ồn năng lượng điện tử
electronic number
điện tử số
electronic numerical integrator and calculator (ENIAC)
máy tính và cỗ tích phân vì thế năng lượng điện tử
electronic office
văn chống năng lượng điện tử
electronic ohmmeter
ôm nối tiếp năng lượng điện tử
electronic optical disk
đĩa quang quẻ năng lượng điện tử
electronic orbit
quỹ đạo năng lượng điện tử
electronic oscillation
sư giao động năng lượng điện tử
electronic oscillator
bộ giao động năng lượng điện tử
electronic overlay
sự ck năng lượng điện tử
electronic overlay
sự phủ năng lượng điện tử
electronic paint system
hệ thống tô màu sắc năng lượng điện tử
electronic pantograph
máy vẽ truyền năng lượng điện tử
electronic paramagnetism
tính thuận kể từ năng lượng điện tử
electronic partition function
hàm phân bổ năng lượng điện tử
electronic pattern generator
bộ tạo nên dạng năng lượng điện tử
electronic payment
sự giao dịch năng lượng điện tử
electronic pen
bút (chì) năng lượng điện tử
electronic pen
bút năng lượng điện tử
electronic pencil
bút năng lượng điện tử
Electronic Phase Shifter (EPS)
bộ dịch trộn năng lượng điện tử
electronic phase-angle meter
pha năng lượng điện tử
electronic photo album
tập hình họa năng lượng điện tử
electronic photocomposition
quang chuẩn bị chữ năng lượng điện tử
electronic photography
chụp hình họa năng lượng điện tử
electronic picture source
nguồn hình hình họa năng lượng điện tử
Electronic Point Of Sale (EPOS)
điểm bán sản phẩm năng lượng điện tử
electronic point-of-sale (EPS)
điểm bán sản phẩm năng lượng điện tử
electronic polarization
phân đặc biệt vì thế năng lượng điện tử
electronic polarization
sự phân đặc biệt năng lượng điện tử
electronic post office
bưu năng lượng điện điện tử
electronic power supply
bộ mối cung cấp năng lượng điện tử
Electronic Private Automatic Branch Exchange (EPABX)
Tổng đài PABX năng lượng điện tử
electronic publishing
chế bạn dạng năng lượng điện tử
electronic publishing
ấn loát năng lượng điện tử
electronic publishing
sự chế bạn dạng năng lượng điện tử
electronic raster scanning
sự thám thính năng lượng điện tử
electronic recording
sự ghi năng lượng điện tử
electronic rectifier
bộ chỉnh lưu năng lượng điện tử
electronic refrigerator
tủ giá buốt năng lượng điện tử
electronic regulator
bộ ổn định toan năng lượng điện tử
electronic regulator
ổn áp năng lượng điện tử
electronic relay Tale
rơle năng lượng điện tử Tale
electronic scanning
sự quét dọn năng lượng điện tử
electronic scanning antenna
dây trời quét dọn năng lượng điện tử
electronic scanning antenna
ăng ten quét dọn năng lượng điện tử
electronic security
sự đáng tin cậy năng lượng điện tử
Electronic Security Number (ESN)
số đáng tin cậy năng lượng điện tử
electronic shopping
sự mua sắm chọn lựa năng lượng điện tử
electronic signature
chữ ký năng lượng điện tử
electronic slide control
hệ thống kháng trượt năng lượng điện tử
Electronic Software Distribution (ESD)
phân phụ vương ứng dụng năng lượng điện tử
Electronic Software Licensing (ESL)
cấp ĐK ứng dụng năng lượng điện tử
electronic specific heat
nhiệt dung riêng biệt năng lượng điện tử
electronic spectrum
quang phổ năng lượng điện tử
electronic speech synthesis
tổng hợp ý lời nói năng lượng điện tử
electronic tốc độ control
điều khiển vận tốc năng lượng điện tử
electronic speedometer
đồng hồ nước đo vận tốc năng lượng điện tử
electronic spin control
hệ thống kháng trượt năng lượng điện tử
electronic spreadsheet
bảng tính năng lượng điện tử
electronic spreadsheet program
chương trình bảng tính năng lượng điện tử
electronic squaring circuit
mạch năng lượng điện tử
electronic statical machine
máy đo đếm năng lượng điện tử
electronic statistical machine
máy đo đếm năng lượng điện tử
electronic stencil
khuôn tô năng lượng điện tử
electronic stencil
giấy nến năng lượng điện tử
electronic stimulator
bộ kích ứng năng lượng điện tử
electronic storage
bộ ghi nhớ năng lượng điện tử
electronic storage device
thiết bị ghi nhớ năng lượng điện tử
electronic structure
cấu trúc năng lượng điện tử
electronic stylus
bút năng lượng điện tử
electronic surge arrester
bộ kháng tăng phì năng lượng điện tử
electronic surveillance
giám sát năng lượng điện tử
Electronic Surveillance Assistance Centre (ESAC)
trung tâm trợ chung giám sát năng lượng điện tử
electronic switch
bộ gửi mạch năng lượng điện tử
electronic switch
chuyển mạch năng lượng điện tử
Electronic Switched Network (ESN)
mạng gửi mạch năng lượng điện tử
electronic switching
sự gửi mạch năng lượng điện tử
electronic switching system
hệ gửi mạch năng lượng điện tử
electronic switching system
hệ đóng-ngắt (mạch) vì thế năng lượng điện tử
electronic switching system
hệ thống gửi mạch năng lượng điện tử
Electronic Switching System (ESS)
hệ thống gửi mạch năng lượng điện tử
Electronic Switching System exchange (ESSX)
tổng đài của khối hệ thống gửi mạch năng lượng điện tử
Electronic switching system Program Language (EPL)
ngôn ngữ xây dựng của khối hệ thống gửi mạch năng lượng điện tử
electronic switching system-ESS
hệ thống gửi mạch năng lượng điện tử
Electronic System Test Equipment (ESTA)
thiết bị đo demo khối hệ thống năng lượng điện tử
electronic tablet
bảng năng lượng điện tử
electronic tachometer
tốc nối tiếp vòng năng lượng điện tử
Electronic Tandem Network (ETN)
Mạng Tandem năng lượng điện tử
Electronic Tandem Switching Administration Channel Interface (ETSACI)
Giao diện kênh - cai quản trị gửi mạch Tandem năng lượng điện tử
electronic tap
vòi năng lượng điện tử
electronic technique
kỹ thuật năng lượng điện tử
electronic temperature controller
bộ cảm ứng nhiệt độ năng lượng điện tử
electronic test pattern
hình kiểu mẫu demo năng lượng điện tử
electronic test patterns
mẫu thư năng lượng điện tử
electronic text
text năng lượng điện tử
electronic text
văn bạn dạng năng lượng điện tử
electronic text transfer
sự gửi văn bạn dạng năng lượng điện tử
electronic thermometer
nhiệt nối tiếp năng lượng điện từ
electronic thermometer
nhiệt nối tiếp năng lượng điện tử
electronic thermostat
rơle nhiệt độ chừng năng lượng điện tử
electronic thermostat
tecmostat năng lượng điện tử
electronic thermostat
thermostat năng lượng điện tử
electronic timer
bộ toan thời năng lượng điện tử
electronic trading
thương mại năng lượng điện tử
electronic traffic
lưu lượng năng lượng điện tử
electronic traffic
lưu thông năng lượng điện tử
Electronic Transactions Integrated Services (ETIS)
các công ty giao dịch thanh toán tích hợp ý năng lượng điện tử
Electronic Transmitter Identification Number (ETIN)
số nhận dạng máy vạc năng lượng điện tử
electronic tube
đèn năng lượng điện tử
electronic tube
ống năng lượng điện tử
electronic tube
van năng lượng điện tử
electronic tuning
sự kiểm soát và điều chỉnh năng lượng điện tử
electronic tuning range
dải kiểm soát và điều chỉnh năng lượng điện tử
electronic tuning sensitivity
bộ tinh tế điều tận hưởng năng lượng điện tử
electronic typewriter
máy tiến công chữ năng lượng điện tử
electronic unit
tủ giá buốt năng lượng điện tử
electronic valve
đèn năng lượng điện tử
electronic valve
van năng lượng điện tử
electronic đoạn Clip recording
sự ghi đoạn Clip năng lượng điện tử
electronic viewfinder
kính nom năng lượng điện tử
electronic voltage detector stick
sào demo năng lượng điện điện tử
electronic voltage regulator
bộ ổn định áp năng lượng điện tử
electronic voltmeter
von nối tiếp năng lượng điện tử
Electronic Warfare (EW)
cuộc cuộc chiến tranh năng lượng điện tử
electronic watch
đồng hồ nước năng lượng điện tử
electronic worksheet
bảng tính năng lượng điện tử
electronic workstation
trạm thao tác làm việc năng lượng điện tử
electronic world
thế giới năng lượng điện tử
electronic writing
sự ghi năng lượng điện tử
EMDIR (electronicmail directory)
thư mục năng lượng điện tử
EMMS (electronicmail and message system)
hệ thống thông điệp và thư năng lượng điện tử
EMS (electronicmail system)
hệ thống thư năng lượng điện tử
ENG (electronicnoise generator)
máy tạo nên giờ ồn năng lượng điện tử
EPSS (electronicperformance tư vấn system)
hệ thống tương hỗ hiệu suất năng lượng điện tử
ESP (electronicpoint-of-sale)
điểm bán sản phẩm năng lượng điện tử
ETT (electronictext transfer)
sự gửi văn bạn dạng năng lượng điện tử
European Electronic Mail Association (EEMA)
Hiệp hội thư năng lượng điện tử châu Âu
Expanded Electronic tandem switching Dialling Plan (EEDP)
kế hoạch con quay số của gửi mạch tandem năng lượng điện tử phanh rộng
Ferro - Electronic PROM (FEROM)
PROM năng lượng điện tử - Fe từ
Ferro Electronic RAM (FERAM)
RAM năng lượng điện tử - Fe từ
Financial Electronic Data Interchange (FEDI)
trao thay đổi tài liệu năng lượng điện tử tài chính
Free EDucational electronic Mail (FRDSMAIL)
thư năng lượng điện tử dạy dỗ miễn phí
functional electronic block
khối năng lượng điện tử chức năng
Government Electronic Messaging and Document Exchange Service (GEMDES)
dịch vụ trao thay đổi tư liệu và nhắn tin tưởng năng lượng điện tử của chủ yếu phủ
industrial electronic equipment
thiết bị năng lượng điện tử công nghiệp
industrial electronic tube
đèn năng lượng điện tử công nghiệp
Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE)
Học viện Kỹ sư Điện và Điện tử
integrated electronic component
linh khiếu nại năng lượng điện tử tích hợp
integrated electronic system
hệ thống năng lượng điện tử tích hợp
Interactive Electronic Mail Standard Identification (IEMSI)
nhận dạng chi chuẩn chỉnh thư năng lượng điện tử tương tác
Japan Electronic Industry Development Association (JEIDA)
Hiệp hội cách tân và phát triển Công nghiệp Điện tử Nhật Bản
Joint Electronic Data Interchange (JEDI)
trao thay đổi công cộng tài liệu năng lượng điện tử
Joint Electronic Payment Initiative (JEPI)
sáng con kiến công cộng về giao dịch năng lượng điện tử
lamp of electronic concentration
đèn năng suất thu đậm năng lượng điện từ
Multispectral Electronic Self-Scanning Radiometer (MESSR)
bức xạ nối tiếp tự động quét dọn nhiều phổ năng lượng điện tử
National Electronic Components Quality Assessment System (NECQ)
hệ thống Reviews quality những cấu năng lượng điện tử quốc gia
Non PROprietary reliaBLe Electronic Mail (NOPROBLEM)
thư năng lượng điện tử uy tín ko đặc quyền
on-screen electronic book
sách năng lượng điện tử
opto electronic amplifier
bộ khuếch tán quang quẻ năng lượng điện tử
opto electronic integrated circuit (OEIC)
mạng tích hợp ý quang quẻ năng lượng điện tử
opto electronic scanner
bộ quét dọn quang quẻ năng lượng điện tử
opto-electronic component
linh khiếu nại quang quẻ năng lượng điện tử
opto-electronic logic
mạch logic quang quẻ năng lượng điện tử
personal electronic transaction (PET)
sự giao dịch thanh toán năng lượng điện tử cá nhân
personal electronic transactor (PET)
bộ giao dịch thanh toán năng lượng điện tử cá nhân
PET (Personalelectronic transaction)
sự giao dịch thanh toán năng lượng điện tử cá nhân
PET (Personalelectronic transactor)
bộ giao dịch thanh toán năng lượng điện tử cá nhân
Protocol for Electronic Data Exchange (PEDE)
giao thức nhằm trao thay đổi tài liệu năng lượng điện tử
Public Electronic Network (PEN)
mạng năng lượng điện tử công cộng
reed relay electronic exchange
tổng đài rơle cọng kể từ năng lượng điện tử
Reliability of Electronic Business Information (REBI)
độ tin tưởng của vấn đề marketing Điện tử
SAMMS Procurement by Electronic Data Exchange (SPEDE)
Mua cất SAMMS vì thế trao thay đổi tài liệu năng lượng điện tử
secure electronic transaction (SET)
giao dịch năng lượng điện tử an toàn
Secure Electronic Transactions (SET)
các giao dịch thanh toán năng lượng điện tử an toàn
Standard Electronic Module (SEM)
môđun năng lượng điện tử chi chuẩn
Trade Electronic Data Interchange Systems (TEDIS)
các khối hệ thống trao thay đổi số liệu năng lượng điện tử thương mại
United Nations Joint Electronic Data Interchange (UNJEDI)
Trao thay đổi số liệu năng lượng điện tử công cộng của Liên Hiệp Quốc
Universal Digital Electronic Computer (UDEC)
máy tính năng lượng điện tử số vạn năng
Universal Electronic Pay out System (UEPS)
hệ thống trả chi phí năng lượng điện tử phổ thông
VESA (VideoElectronic Standards Association)
hiệp hội chi chuẩn chỉnh năng lượng điện tử Video-VESA
Work Group For Electronic Data Interchange (EEDI)
Nhóm thao tác làm việc về trao thay đổi tài liệu năng lượng điện tử (EDI)
World-wide Electronic Publishing Network (WEPN)
mạng xuất bạn dạng năng lượng điện tử toàn cầu

Kinh tế

sự nhen rét vì thế năng lượng điện tử

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa