electrification là gì

Bản dịch của "electrification" vô Việt là gì?

en

volume_up

electrification = vi sự nhiễm điện

Bạn đang xem: electrification là gì

chevron_left

chevron_right

Bản dịch

Ví dụ về đơn ngữ

Xem thêm: dress down là gì

English Cách dùng "electrification" vô một câu

In 1957, the electrification of the railway was completed.

Electrification of the line saw an kết thúc to tát years of speculation about its future.

Xem thêm: combank là gì

Georgia moved from the lowest-ranked state to tát the top of the list in the number of rural electrification associations.

Rural electrification has been extended to tát 63.6% of the villages of the district.

Since electrification, the terminus stations for suburban trains have remained consistent.