duo nghĩa là gì

Bản dịch của "duo" nhập Việt là gì?

en

volume_up

duo = vi bè đôi

Bạn đang xem: duo nghĩa là gì

chevron_left

chevron_right

EN

volume_up

duo {danh}

VI

 • bè đôi
 • đôi
 • cặp

Bản dịch

EN

duo {danh từ}

volume_up

duo

bè đôi {danh}

duo (từ khác: couple, double, pair)

đôi {danh}

duo (từ khác: couple, double, pair)

cặp {danh}

Ví dụ về đơn ngữ

English Cách dùng "duo" nhập một câu

 • open_in_new Dẫn cho tới source
 • warning Yêu cầu chỉnh sửa

It is the duo's first album in five years.

more_vert

 • open_in_new Dẫn cho tới source
 • warning Yêu cầu chỉnh sửa

This mix represents the most comprehensive hits collection by the duo as it includes songs from various labels.

Xem thêm: buy up là gì

 • open_in_new Dẫn cho tới source
 • warning Yêu cầu chỉnh sửa

The duo then decided to lớn seize the throne.

more_vert

 • open_in_new Dẫn cho tới source
 • warning Yêu cầu chỉnh sửa

The duo wrote the songs that would comprise their first album.

 • open_in_new Dẫn cho tới source
 • warning Yêu cầu chỉnh sửa

This is a list of notable performers who appeared as piano duos in classical music.

Từ đồng nghĩa tương quan (trong giờ Anh) của "duo":

duo

English

 • brace
 • couple
 • couplet
 • distich
 • duad
 • duet
 • duette
 • dyad
 • pair
 • span
 • twain
 • twosome
 • yoke

cách vạc âm

Hơn

Duyệt qua loa những chữ cái

 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • X
 • Y
 • Z
 • 0-9

Những kể từ khác

English

 • dummy minefield
 • dump
 • dump goods
 • dumpling
 • dumpster
 • dun
 • dunce
 • dune
 • dung
 • dung beetle
 • duo
 • duodenum
 • dupe
 • duplex
 • duplex carburetor
 • duplicate
 • duplicity
 • dura mater
 • durability
 • durable
 • duralumin

Động từ Chuyên mục phân chia động kể từ của bab.la Chia động kể từ và tra cứu vớt với thể loại của bab.la. Chuyên mục này bao hàm cả những cơ hội phân chia động kể từ bất qui tắc. Chia động từ

Treo Cổ Treo Cổ quý khách mong muốn nghỉ ngơi giải lao vị một trò chơi? Hay mình muốn học tập tăng kể từ mới? Sao ko gộp cộng đồng cả nhì nhỉ! Chơi

Xem thêm: major tiếng anh là gì