distort là gì

/dis'tɔ:t/

Thông dụng

Ngoại động từ

Vặn vẹo, bóp méo, thực hiện méo mó
Bóp méo, xuyên tạc (sự việc...)

hình thái từ

  • V-ing: Distorting
  • V-ed:Distorted

Chuyên ngành

Toán & tin

xoắn, vặn, thực hiện biến tấu, thực hiện méo

Cơ - Điện tử

Làm cong vênh, thực hiện méo, thực hiện trở thành dạng

Xây dựng

bóp méo

Kỹ thuật cộng đồng

bị xoắn
bị trở thành dạng
làm trở thành dạng
làm méo
làm vênh
vặn
uốn cong

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

verb
alter , angle , belie , bend , bias , buckle , change , collapse , color , con cái , contort , crush , curve , deceive , decline , deteriorate , deviate , disfigure , doctor * , kém chất lượng , fudge * , garble , gnarl , knot , lie , make out lượt thích , mangle , melt , misconstrue , misinterpret , misrepresent , misshape , pervert , phony up , put one on , sag , scam * , slant , slump , snow * , torture , trump up , twist , warp , whitewash * , wind , wrench , writhe , falsify , load , misstate , wrest , deform , doctor , skew

Từ trái ngược nghĩa

tác fake

Tìm thêm thắt với Google.com :

Bạn đang xem: distort là gì

Xem thêm: whaling là gì

NHÀ TÀI TRỢ