dissipate là gì

/´disi¸peit/

Thông dụng

Ngoại động từ

Xua tan, thực hiện tan biến (bóng tối, mây loà, nỗi lo lắng kinh...)
Phung phí (tiền của)
Tiêu sút, thực hiện hao sút, uổng phí (nghị lực); thực hiện tản mạn (sự chú ý); thực hiện lãng (trí)
Nội động từ
Tiêu tan
Chơi bời phóng đãng

hình thái từ

  • V-ing: dissipating
  • V-ed: dissipated

Chuyên ngành

Toán & tin

tiêu tán; nghiền xạ; chi tiêu phí (năng lượng)

Kỹ thuật công cộng

tán xạ

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

verb
be wasteful with , blow * , burn up * , consume , deplete , dump * , fritter away , indulge oneself , kiss goodbye , lavish , misspend , misuse , lập cập through , squander , throw away , trifle away , use up , waste , dispel , disperse , dissolve , drive away , evanesce , evaporate , melt away , lập cập dry , scatter , spread , vanish , fool away , riot away , devour , diffuse , disappear , expend , fritter , overindulge , spend

Từ ngược nghĩa

tác fake

Tìm tăng với Google.com :

Bạn đang xem: dissipate là gì

Xem thêm: creep into là gì

NHÀ TÀI TRỢ