dagger là gì

Công cụ cá nhân
 • /'dægə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Dao găm
  (ngành in) vết chữ thập
  to be at daggers drawn
  o be at daggers' points
  Hục hặc với nhau; sẵn sàng choảng nhau
  to look daggers at
  nhìn khó tính, nhìn hầm hầm; nhìn trừng trừng
  to speak daggers lớn someone
  nói cay độc với ai; trình bày nóng tính với ai, gắt gỏng với ai

  Các kể từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  anlace , bayonet , blade , bodkin , cutlass , dirk , poniard , sidearm , skean , stiletto , stylet , switchblade , sword , bowie knife , knife , misericord , obelisk , weapon

  Bạn đang xem: dagger là gì

  Xem thêm: watch là gì trong tiếng anh

  tác fake

  Tìm thêm thắt với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ