của trong tiếng anh là gì

Bản dịch

Chúng tôi van lơn vui sướng mừng trình làng member tiên tiến nhất của mái ấm gia đình công ty chúng tôi...

expand_more We're proud to tướng introduce/announce the newest thành viên of our family…

Bạn đang xem: của trong tiếng anh là gì

Chúng tôi vô nằm trong sững sờ trước việc rời khỏi cút đột ngột của con cháu / anh / chị...

We were disturbed and saddened by the untimely death of your son/daughter/husband/wife, … .

Chúng tôi van lơn tăng kèm cặp nhì phiên bản của thích hợp đồng.

Enclosed you will find two copies of the contract.

Tình trạng hôn nhân gia đình của tôi là ________

expand_more My marital status is ___________.

Tôi ham muốn thay cho thay đổi _______ bên trên vày tài xế của tôi.

I would lượt thích to tướng change the ____________on my driving license.

Thu nhập hằng năm trước đó thuế của tôi là ________.

My gross annual income is ______.

Ví dụ về kiểu cách dùng

., Khi cậu/cô ấy nhập cuộc lớp học tập của tôi/ chính thức thao tác làm việc bên trên...

I have known...since… , when he / she enrolled in my class / began to tướng work at… .

Chúng tôi cực kỳ tiếc nên thông tin rằng công ty chúng tôi tiếp tục đặt mua của doanh nghiệp không giống.

We are sorry to tướng inform you that we have already placed the order elsewhere.

Chúng tôi van lơn phân tách buồn với việc tổn thất đuối to tướng rộng lớn của anh / chị và gia quyến.

Our thoughts are with you and your family at this most difficult time of loss.

., tôi tiếp tục học/tích lũy/mở rộng lớn kỹ năng và kiến thức của bản thân về nghành...

During my time as ..., I improved / furthered / extended / my knowledge of…

Chúc mừng lễ tăng ước của nhì các bạn. Chúc nhì các bạn niềm hạnh phúc mặt mày nhau!

Congratulations on your engagement. I hope you will both be very happy together.

Tiền trợ cấp cho của tôi sở hữu tác động cho tới quyền lợi và nghĩa vụ của người nhưng mà tôi chở che không?

Can my allowance affect the benefits of the person I am caring for?

Chúng tôi cực kỳ tiếc nên thông tin rằng công ty chúng tôi tiếp tục phải kê mặt hàng của doanh nghiệp không giống.

We are sorry to tướng inform you that we have to tướng place our order elsewhere.

Xem thêm: drop back là gì

Chúng tôi van lơn vui sướng mừng trình làng member tiên tiến nhất của mái ấm gia đình công ty chúng tôi...

We're proud to tướng introduce/announce the newest thành viên of our family…

Chúc mừng lễ tăng ước của nhì các bạn. Chúc nhì các bạn ở cùng mọi người trong nhà hạnh phúc!

Congratulations on your engagement. I hope you will make each other extremely happy.

Chúng tôi vô nằm trong sững sờ trước việc rời khỏi cút đột ngột của con cháu / anh / chị...

We were disturbed and saddened by the untimely death of your son/daughter/husband/wife, … .

Xoay xung quanh chủ thể này, yếu tố trọng tâm của bài bác phân tích là:...

Against this background, the central question that motivates this paper is: ...

Chúng tôi đã nhận được được fax của ông/bà và van lơn xác nhận lô hàng như vô fax.

We have just received your fax and can confirm the order as stated.

Bạn được đặt theo hướng dẫn dùng và bh của những món đồ năng lượng điện tử hoặc không?

Do you have any instruction manuals or warranties on electrical items?

Những đòi hỏi nguồn vào nhưng mà thú nuôi của bạn phải bao hàm _______________.

The entry requirements that your pet needs to tướng meet include a __________.

Là cấp cho trên/ cai quản lý/ người cùng cơ quan của..., tôi cực kỳ vinh diệu Khi được thao tác làm việc với cậu ấy vì như thế...

It has been a pleasure to tướng be…'s quấn / supervisor / colleague since… .

Bạn sở hữu list của những dịch fake sở hữu ghi nhận về [tên ngữ điệu ] không?

Do you have a list of the certified translators in [language]?

Đây là thông tin nhắc nhở rằng hóa đơn của ông/bà vẫn không được giao dịch thanh toán.

This is to tướng remind you that the above invoice is still unpaid.

Ngoài việc triển khai những trọng trách của địa điểm..., tôi còn tồn tại thời cơ tập luyện những kĩ năng...

In addition to tướng my responsibilities as..., I also developed…skills.

Vì vậy, dựa vào những vấn đề của... , tao hoàn toàn có thể giả thiết rằng...

Xem thêm: billing là gì

Thus, following the reasoning phối forth by..., we hypothesize that…

Tôi cực kỳ tiếc rằng tôi nên bỏ đòi hỏi bịa chống họp và bữa tối 3 khoản của công ty chúng tôi.

Unfortunately I have to tướng cancel our reservation for a small conference room and a three course dinner.