crest là gì

Tiếng Anh[sửa]

Cách trị âm[sửa]

 • IPA: /ˈkrɛst/

Danh từ[sửa]

crest /ˈkrɛst/

 1. Mào (gà); bờm (ngựa).
 2. Chòm lông mồng (trên nón Fe thời xưa).
 3. Chỏm nón sắt; nón Fe.
 4. Tiêu ngữ (trên huy chương... ).
 5. Đỉnh nóc, chỏm, ngọn (núi, sóng, cái căn nhà... ).
  the crest of a ware — đầu ngọn sóng
 6. Cạnh sinh sống (của xương).

Thành ngữ[sửa]

 • family crest: Hình lốt riêng biệt của mái ấm gia đình.
 • on the crest of the ware: (Nghĩa bóng) Lúc cường thịnh nhất.

Ngoại động từ[sửa]

crest ngoại động từ /ˈkrɛst/

Bạn đang xem: crest là gì

 1. Vẽ mào; tô điểm (mũ) vì thế mồng lông.
 2. Trèo Tột Đỉnh, trèo lên nóc.

Chia động từ[sửa]

crest

Xem thêm: recommend nghĩa là gì

Xem thêm: nationality đọc tiếng anh là gì

Dạng không chỉ là ngôi
Động kể từ vẹn toàn mẫu to crest
Phân kể từ hiện nay tại cresting
Phân kể từ quá khứ crested
Dạng chỉ ngôi
số ít nhiều
ngôi thứ nhất thứ hai thứ ba thứ nhất thứ hai thứ ba
Lối trình bày I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại crest crest hoặc crestest¹ crests hoặc cresteth¹ crest crest crest
Quá khứ crested crested hoặc crestedst¹ crested crested crested crested
Tương lai will/shall² crest will/shall crest hoặc wilt/shalt¹ crest will/shall crest will/shall crest will/shall crest will/shall crest
Lối cầu khẩn I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại crest crest hoặc crestest¹ crest crest crest crest
Quá khứ crested crested crested crested crested crested
Tương lai were to crest hoặc should crest were to crest hoặc should crest were to crest hoặc should crest were to crest hoặc should crest were to crest hoặc should crest were to crest hoặc should crest
Lối mệnh lệnh you/thou¹ we you/ye¹
Hiện tại crest let’s crest crest
 1. Cách phân tách động kể từ cổ.
 2. Thường trình bày will; chỉ trình bày shall nhằm nhấn mạnh vấn đề. Ngày xưa, ở thứ bực nhất, thông thường trình bày shall và chỉ trình bày will nhằm nhấn mạnh vấn đề.

Nội động từ[sửa]

crest nội động từ /ˈkrɛst/

 1. Gợn nhấp nhô (sóng).

Chia động từ[sửa]

crest

Dạng không chỉ là ngôi
Động kể từ vẹn toàn mẫu to crest
Phân kể từ hiện nay tại cresting
Phân kể từ quá khứ crested
Dạng chỉ ngôi
số ít nhiều
ngôi thứ nhất thứ hai thứ ba thứ nhất thứ hai thứ ba
Lối trình bày I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại crest crest hoặc crestest¹ crests hoặc cresteth¹ crest crest crest
Quá khứ crested crested hoặc crestedst¹ crested crested crested crested
Tương lai will/shall² crest will/shall crest hoặc wilt/shalt¹ crest will/shall crest will/shall crest will/shall crest will/shall crest
Lối cầu khẩn I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại crest crest hoặc crestest¹ crest crest crest crest
Quá khứ crested crested crested crested crested crested
Tương lai were to crest hoặc should crest were to crest hoặc should crest were to crest hoặc should crest were to crest hoặc should crest were to crest hoặc should crest were to crest hoặc should crest
Lối mệnh lệnh you/thou¹ we you/ye¹
Hiện tại crest let’s crest crest
 1. Cách phân tách động kể từ cổ.
 2. Thường trình bày will; chỉ trình bày shall nhằm nhấn mạnh vấn đề. Ngày xưa, ở thứ bực nhất, thông thường trình bày shall và chỉ trình bày will nhằm nhấn mạnh vấn đề.

Tham khảo[sửa]

 • "crest". Hồ Ngọc Đức, Dự án Từ điển giờ đồng hồ Việt không lấy phí (chi tiết)

Lấy kể từ “https://beats.vn/w/index.php?title=crest&oldid=1819402”