crater là gì

Công cụ cá nhân
 • /'kreitə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Miệng núi lửa
  crater lake
  hồ bên trên mồm núi lửa vẫn tắt
  Hố (bom, đạn đại chưng...)

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  miệng phun lửa

  Giao thông & vận tải

  ổ gà (đường sá)

  Kỹ thuật cộng đồng

  hố trũng
  đầu thừng cáp
  lõm hàn
  miệng hàn
  miệng loe
  miệng lõm
  miệng núi lửa
  active crater
  miệng núi lửa hoạt động
  adventive crater
  miệng núi lửa phụ
  crater lake
  hồ mồm núi lửa
  crater rim
  bờ mồm núi lửa
  lateral crater
  miệng núi lửa mặt mũi sườn
  mud crater
  miệng núi lửa bùn
  parasitic crater
  miệng núi lửa phụ
  somma crater
  miệng núi lửa chồng
  somma crater
  miệng núi lửa loại Somma
  phễu
  crater-lamp oscillograph
  đèn phễu ghi dao động
  crushing crater
  phễu đập vụn (do nổ)
  crushing crater
  phễu nghiền (do nổ)
  impact crater
  miệng phễu tự chạm đập
  vết lõm
  vùng trũng

  Địa chất

  hố nổ mìn (hình phễu)

  Các kể từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  Bạn đang xem: crater là gì

  Xem thêm: computation là gì

  tác fake

  Tìm thêm thắt với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ