copy that là gì

You will copy that instagram star, or that YouTube channel.

Bạn tiếp tục bản sao mà instagram sao, hoặc là kênh YouTube.

Bạn đang xem: copy that là gì

All you need is copy that warms them up, a motivating story and a clear Hotline đồ sộ action.

Tất cả bạn phải là bản sao mà thực hiện rét bọn chúng lên, một mẩu chuyện xúc tiến và một cuộc gọi rõ nét nhằm hành vi.

Copy that into your‘hashes. txt' tệp tin, and save it.

Return đồ sộ the library that contains the copy that you want đồ sộ unlink from the source tệp tin.

Trở lại tủ sách đem chứa chấp bản sao mà bạn thích quăng quật nối kết với tệp mối cung cấp.

Select a voucher code which suits your shopping requirements, copy that, then proceed đồ sộ the next step.

Chọn một triệu chứng kể từ mã cơ phùhợp với đòi hỏi sắm sửa, sao chép rằng, tiếp sau đó, tổ chức bước tiếp sau.

It's the photography and advertising copy that should be tailored đồ sộ your market.

Đó là nhiếp hình ảnh và lăng xê bản sao đó nên được design riêng rẽ mang lại thị ngôi trường của khách hàng.

He did such a good job improving Sackheim's copy that he was promoted đồ sộ copywriter.

Ông đã trải nhưvậy một việc làm chất lượng tốt nâng cao bản sao của Sackheim rằng ông và được thăng nhằm copywriter.

To achieve this,clearly delivering credible messages and creating motivational copy that resonates with the customer is imperative đồ sộ your success.

Để đạt được điều này,việc cung ứng rõ nét những thông điệp uy tín và đưa đến bản sao tạo nên động lực nằm trong hưởng với người sử dụng là vấn đề cần.

I 09 Fifa and I want you đồ sộ make a copy that is kind of scratched DVDs ul.

Am chuồn và 09 và tôi mong muốn tạo nên một bản sao đó là loại ul.

We will then send you back a copy that has been signed and stamped by us.

Sau cơ, công ty chúng tôi tiếp tục gửi lại cho chính mình một bản sao và được công ty chúng tôi ký và đóng góp vết.

If you select this option, the copy that you create will be marked as a copy that prompts for updates, and it will be updated whenever you choose đồ sộ update existing copies of a source tệp tin.

Nếu các bạn lựa chọn tùy lựa chọn này, bản sao mà các bạn tạo nên sẽ tiến hành khắc ghi là 1 trong bản sao đem lời nói nhắc Cập Nhật và nó sẽ tiến hành update bất kể lúc nào các bạn lựa chọn Cập Nhật bản sao hiện tại đem của tệp mối cung cấp.

Overall, this is a copy that should make you remember not đồ sộ get too excited when one is seen for simply a very cheap price.

Nói cộng đồng, đấy là một bản sao mà nên thực hiện cho chính mình lưu giữ ko để đã có được vượt lên trước phấn chấn mừng Lúc một người được bắt gặp chỉ giản dị và đơn giản là 1 trong nấc giá bán đặc biệt rẻ rúng.

The copy that you see in the advertisement is usually written by the site owner, who will also come up with the keywords and từ khoá phrases trigger the ad.

Xem thêm: snorkelling là gì

Bản sao mà các bạn thấy vô tiếp thị thông thường được viết lách bởi ngôi nhà đem trang web, người cũng tiếp tục thám thính rời khỏi những kể từ khóa và cụm kể từ khóa kích hoạt lăng xê.

You may charge any price or no price for each copy that you convey, and you may offer tư vấn or warranty protection for a fee.

Bạn hoàn toàn có thể lấy chi phí ngẫu nhiên giá bán nào là hoặc ko lấy chi phí cho từng bản sao mà các bạn truyền, và bạn cũng có thể thể hiện sự tương hỗ hoặc đảm bảo đáp ứng với cùng một ngân sách nào là cơ.

You may charge any price or no price for each copy that you distribute, and you may offer tư vấn or warranty protection for a fee.

Bạn hoàn toàn có thể lấy chi phí ngẫu nhiên giá bán nào là hoặc ko lấy chi phí cho từng bản sao mà các bạn truyền, và bạn cũng có thể thể hiện sự tương hỗ hoặc đảm bảo đáp ứng với cùng một ngân sách nào là cơ.

However, two years later, the ship carrying the manuscript đồ sộ the Netherlands was attacked and sunk by the French,forcing them đồ sộ start over from a copy that had fortunately been retained by Governor-General Johannes Camphuijs.

Tuy nhiên, 2 năm sau thì con cái tàu chở theo đuổi bản thảo này về Hà Lan đã biết thành người Pháp tiến công và tiến công chìm,buộc bọn họ lại cần chính thức kể từ bản sao mà như ý thay cho vẫn còn được tổng thống sứ Johannes Camphuijs lưu lưu giữ.

Earlier that week, Dylan had released a new album, Empire Burlesque,and Hertzfeld brought a copy that they played on Jobs's high-tech turntable.

Đầu tuần cơ, Bob Dylan một vừa hai phải tạo ra một album mới mẻ, Empire Burlesque,và Hertzfeld tạo nên một bản sao mà bọn họ nhảy bên trên đầu đĩa technology cao của Jobs.

In our SEO copywritingtraining we teach you the skills you need đồ sộ create copy that visitors and tìm kiếm engines love!

Trong khóa huấn luyện và đào tạo về sao chépSEO của công ty chúng tôi, công ty chúng tôi dạy dỗ cho chính mình những tài năng bạn phải sẽ tạo bản sao mà khách hàng truy cập và khí cụ thám thính tìm tòi yêu thương thích!

These are proven landing pages, sales emails, banner ads,and other bits of copy that you can use in your own marketing efforts.

Đây là những trang đích và được chứng tỏ, tin nhắn bán sản phẩm,quảng cáo biểu ngữ và những phần không giống của bản sao mà bạn cũng có thể sử dụng vô nỗ lực tiếp thị của riêng rẽ bản thân.

These include proven squeeze pages, sales e-mails, banner ad campaigns,as well as other forms of copy that can be used in your own advertising efforts.

Đây là những trang đích và được chứng tỏ, tin nhắn bán sản phẩm,quảng cáo biểu ngữ và những phần không giống của bản sao mà bạn cũng có thể sử dụng vô nỗ lực tiếp thị của riêng rẽ bản thân.

After all, even the most beautifully written copy that is meant đồ sộ sell every item on your site won't have any impact if the reader never looks at it.

Sau Lúc toàn bộ,ngay cả những bản sao đẹp tuyệt vời nhất bằng văn bản đó là Tức là nhằm bán từng món đồ bên trên trang web của các bạn sẽ không tồn tại ngẫu nhiên tác dụng nếu như người phát âm ko khi nào nom vô nó.

Figure out the best product placement that's in line with the influencer's authentic voice andthe trending hashtags and copy that will gain the most engagement.

Chỉ rời khỏi địa điểm thành phầm rất tốt đó là phù phù hợp với tiếng nói thực thụ của tác động vàcác hashtags Xu thế và bản sao đó tiếp tục đạt được sự nhập cuộc nhất.

Instead of general descriptions, he would be better off breaking his salescopy down from his existing summary descriptions into more detailed copy that explains the key differences between his child, teen, and adult classes.

Xem thêm: poached là gì

Thay vì thế những tế bào mô tả cộng đồng, anh tớ nên tách bản sao bán sản phẩm của mìnhtừ những tế bào mô tả tóm lược hiện tại đem trở nên bản sao cụ thể rộng lớn phân tích và lý giải sự khác lạ ở trung tâm những lớp học tập trẻ nhỏ, thiếu hụt niên và người rộng lớn.

You will want đồ sộ write copy that's firmly within your brand voice, unique đồ sộ you and representative of your identity,but you will also want đồ sộ write copy that's informative and compelling enough đồ sộ drive action.

Bạn tiếp tục mong muốn viết lách bạn dạng sao mang lại thể hiện tại vững chãi Brand Name của khách hàng, đường nét khác biệt của doanh nghiệp lớn các bạn, và các bạn cũng sẽcần viết lách on- site copy đó tạo nên vấn đề và đầy đủ mê hoặc, đầy đủ nhằm lôi kéo người tiêu dùng hành vi.