con nhện tiếng anh là gì

VIETNAMESE

con nhện

Bạn đang xem: con nhện tiếng anh là gì

nhền nhện

Con nhện là 1 trong những cỗ động vật hoang dã săn bắn bùi nhùi, ko xương sinh sống nằm trong ngành chân khớp, lớp hình nhện.

1.

Mạng con cái nhện cực kỳ đa dạng chủng loại về độ cao thấp, hình dạng và con số sợi bám được dùng.

Spider webs vary widely in size, shape and the amount of sticky thread used.

Xem thêm: provisional là gì

2.

Con nhện được nhìn thấy bên trên toàn toàn cầu ở từng châu lục, nước ngoài trừ Nam Cực.

Spiders are found worldwide on every continent except for Antarctica.

Chúng tao nằm trong học tập những kể từ đem chữ spider tuy nhiên đem nghĩa không giống trọn vẹn đối với nghĩa gốc của kể từ spider nhé:

- spidergram: sơ vật hình nhện

Xem thêm: hello là gì trong tiếng anh

- spider's web: mạng nhện

- spider vein: tĩnh mạch máu mạng nhện rác rưởi

- spider plant: cỏ khuôn mẫu tử