chim cút tiếng anh là gì

VIETNAMESE

chim cút

Bạn đang xem: chim cút tiếng anh là gì

chim cay

Chim cút, hay còn gọi là chim cay, là một trong những tên thường gọi công cộng mang lại một số trong những chi chim sở hữu độ dài rộng khoảng nhập chúng ta Trĩ, hoặc nhập chúng ta Odontophoridae nằm trong cỗ.

1.

Trứng cun cút được xem là một khoản ngon.

Quails' eggs are considered vĩ đại be a delicacy.

2.

Xem thêm: drop back là gì

Mấy con cái cun cút ở gò mặt mũi vẫn còn đó đang được gọi nhau chuồn hấp thụ nước.

The quail on the side-hills were still sounding the clear water đường dây nóng.

Cùng học tập tăng một số trong những kể từ vựng về những loại chim (bird) nè!

- red-whiskered bulbul: chim xin chào mào

- peacock: chim công

- quail: chim cút

Xem thêm: had là gì

- petrel: chim hải âu

- flamingo: chim hồng hạc

- swiftlet: chim yến