case là gì trong tiếng anh

Bản dịch

Is there any insurance in case my thẻ is lost or stolen?

expand_more Có bảo đảm nhập trường hợp thẻ ngân hàng của tôi bị mất mặt hoặc bị tấn công cắp hoặc không?

Bạn đang xem: case là gì trong tiếng anh

nhập bất kì trường hợp nào là

nhập ngẫu nhiên hoàn cảnh nào là

Ví dụ về kiểu cách dùng

Is there any insurance in case my thẻ is lost or stolen?

Có bảo đảm nhập tình huống thẻ ngân hàng của tôi bị mất mặt hoặc bị tấn công cắp hoặc không?

It is a pleasure đồ sộ bởi sánh in the case of… .

Tôi rất rất tin vào... và van nài tận tình tiến thủ cử cậu ấy / cô ấy nhập địa điểm...

in any case

Xem thêm: had là gì

trong bất kì tình huống nào là

in any case

trong ngẫu nhiên yếu tố hoàn cảnh nào là

Ví dụ về đơn ngữ

The law has đồ sộ indicate in which case and by which persons entry is legal.

Between 1970 and 1986, over 400 cases in humans were reported.

It is not just a case of expansion.

Xem thêm: brewed là gì

This was đồ sộ be the case for 3rd centuries.

In any case, the playing pieces have đồ sộ be stackable.