can't wait là gì

  • Giáo dục
  • Học giờ đồng hồ Anh

Thứ tư, 30/9/2015, 16:24 (GMT+7)

Việc dùng "can't" kết phù hợp với một động kể từ không giống tiếp tục tạo ra nhiều cụm kể từ đem nghĩa thú vị.

Bạn đang xem: can't wait là gì

30-9-b3-a1-1842-1443602767.jpg

11 cụm đem chứa chấp "can't" thưa bên trên hoặc được người bạn dạng ngữ dùng.Thay vì như thế dịch nghĩa đen sạm là "không thể + động từ", những cụm này còn chứa chấp sắc thái nghĩa không giống nhằm mục tiêu nhấn mạnh vấn đề điều người thưa đang được thưa cho tới. 

1. Can't wait:

Nghĩa đen sạm của cụm này là "không thể chờ", tuy nhiên thực tiễn đem nghĩa "phấn khích về điều gì đó".

Ví dụ: 

I can't wait lớn see Dad. It's been a year.

2. Can't stand:

Khi là nội động kể từ, "stand" đem nghĩa "đứng". Còn là nước ngoài động kể từ (cần tân ngữ theo đuổi sau), kể từ này còn có thêm thắt nghĩa "chịu đựng". "Can't stand" là "cực kỳ ko quí, ko Chịu đựng nổi dòng sản phẩm gì". 

Ví dụ: 

- None of us can stand this place.

- Nobody can't stand Tom when he smokes a cigar.

3. Can't bear:

Tương tự động "stand", "bear" cũng đều có thêm thắt nghĩa "chịu đựng" là nước ngoài động kể từ. Cụm "can't bear" cũng chính là "cực kỳ ko thích". 

4. Can't help:

Cũng ở ngoài nghĩa đen sạm, cụm kể từ "can't help" đem nghĩa "không trấn áp được" "không thể thực hiện không giống đi". Ví dụ:

I can't help thinking that the keys will turn up eventually (Tôi ko thể ngừng tâm lý rằng khóa xe tiếp tục xuất hiện tại quay về khi này đó)

5. Can't take (it):

Câu không xa lạ của những người bạn dạng ngữ là "I can't take it anymore". Với cụm này, người nghe cần thiết hiểu là "tôi ko thể Chịu đựng đựng nó nữa".

6. Can't be bothered: 

Xem thêm: service dog là gì

Nếu dịch nôm cụm này tiếp tục trở nên "không thể bị thực hiện phiền". Tuy nhiên người nghe, hiểu cần thiết hiểu theo đuổi nghĩa bóng là "không đem hào hứng thao tác làm việc gì".

Ví dụ:

Do you want lớn go the thể hình today?

- No, I really can't be bothered.

7. Can't afford: không tồn tại đầy đủ tiền

8. Can't take my eyes off someone:

Dịch nghĩa đen sạm, cụm kể từ này Có nghĩa là "không thể tách đôi mắt ngoài ai đó", cũng Có nghĩa là "bị mê hoặc bởi vì ai đó". 

9. You can't win:

Cụm này ùng nhằm bảo rằng cho dù các bạn làm những gì ra sao, các bạn vẫn ko thể thành công xuất sắc. 

Ví dụ:

Whatever I bởi, she isn’t happy – you just can’t win.

10. Can't think straight: 

Nhiều người hoàn toàn có thể hiểu theo đuổi nghĩa đen sạm trở nên "không thể nghĩ về thẳng", tuy nhiên thực tiễn cụm  từ này còn có nghĩa khá không giống một ít là ko thể triệu tập nhằm tâm lý một cơ hội chính đắn, cảnh giác.

Ví dụ:

- "I just can’t think straight", she said, trying not lớn cry.

11. Can't hear myself think: ko thể luyện trung 

30-9-b3-a2-5426-1443602767.jpg

Lưu ý: Trong giờ đồng hồ Anh, các bạn ko dùng "can know", "can't know". Thay vô này đó là động kể từ "tell". Ví dụ:

Xem thêm: play chess nghĩa là gì

- You can tell he is from nhật bản because of his accent. (Bạn nói theo một cách khác rằng anh tao tới từ Nhật Bản dựa vào giọng nói)

- You can't tell that this bread is cheap. (Bạn ko thể bảo rằng ổ bánh mỳ này rẻ mạt chi phí được)

Y Vân