brought down là gì


Trang trước

Trang sau  

Bạn đang xem: brought down là gì


Cụm động kể từ Bring down đem 2 nghĩa:

Nghĩa kể từ Bring down

Ý nghĩa của Bring down là:

 • Làm mang đến ai thất bại, tiến công sụp đổ ai

Ví dụ minh họa cụm động kể từ Bring down:

 
- The vote of no-confidence BROUGHT the government DOWN.
Số phiếu ko tin tưởng đang được lật sụp đổ cơ quan chỉ đạo của chính phủ thời điểm hiện tại.

Nghĩa kể từ Bring down

Ý nghĩa của Bring down là:

 • Làm hạ hoặc rời giá

Ví dụ minh họa cụm động kể từ Bring down:

 
- The improvements in technology have BROUGHT the prices of computers DOWN
considerably in recent months.
Sự nâng cấp nhập technology đã trải mang đến giá thành của máy tính rời đáng chú ý nhập mấy
tháng mới đây.

Một số cụm động kể từ khác

Ngoài cụm động kể từ Bring down bên trên, động kể từ Bring còn tồn tại một vài cụm động kể từ sau:

 • Cụm động kể từ Bring about

 • Cụm động kể từ Bring along

 • Cụm động kể từ Bring around

 • Cụm động kể từ Bring back

 • Cụm động kể từ Bring down

 • Cụm động kể từ Bring forth

 • Cụm động kể từ Bring forward

 • Cụm động kể từ Bring in

 • Cụm động kể từ Bring off

  Xem thêm: signs là gì

 • Cụm động kể từ Bring on

 • Cụm động kể từ Bring out

 • Cụm động kể từ Bring out in

 • Cụm động kể từ Bring round

 • Cụm động kể từ Bring up


Trang trước

Trang sau  

b-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jspBài ghi chép liên quan

 • 160 bài học kinh nghiệm ngữ pháp giờ đồng hồ Anh hoặc nhất

 • 155 bài học kinh nghiệm Java giờ đồng hồ Việt hoặc nhất

 • 100 bài học kinh nghiệm Android giờ đồng hồ Việt hoặc nhất

 • 247 bài học kinh nghiệm CSS giờ đồng hồ Việt hoặc nhất

 • 197 thẻ HTML cơ bản

 • 297 bài học kinh nghiệm PHP

  Xem thêm: added value là gì

 • 101 bài học kinh nghiệm C++ hoặc nhất

 • 97 bài xích tập dượt C++ đem giải hoặc nhất

 • 208 bài học kinh nghiệm Javascript đem giải hoặc nhất