breeze là gì

/bri:z/

Thông dụng

Danh từ

Ruồi trâu
Than cám
Gió nhẹ
(địa lý,địa chất) bão táp brizơ
(từ lóng) sự cãi cọ
(từ lóng) sự nổi cáu
Sợ hãi

Nội động từ

Thổi nhẹ
(từ lóng) lên đường lướt qua loa, chạy lướt qua loa (như) gió

Cấu trúc kể từ

to người yêu thích the breezes
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) thực hiện một việc thất lạc công bất lợi, thực hiện một việc thừa
to tướng get (have) the breeze up
(thông tục) phân phát gắt, nối cáu
to tướng breeze up
thổi mạnh thêm thắt (gió)

Chuyên ngành

Hóa học tập & vật liệu

bụi cốc

Xây dựng

gió nhẹ nhõm và mát

Kỹ thuật công cộng

bụi
bụi than
gió nhẹ

Địa chất

than bột, than vãn những vết bụi, than vãn cám, cám than vãn, cám than vãn cốc

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
air , airflow , breath , current , draft , flurry , gust , puff , waft , whiff , zephyr , blast , blow , child's play , cinch , pushover , snap , walkaway , walkover
verb
cruise , flit , glide , hurry , move , pass , sail , sally , skim , slide , slip , sweep , trip , waltz , zip , air , aura , blast , blow , breath , current , draft , ease , freshen , gale , gust , pushover , report , snap , stir , whisper , wind

tác fake

Tìm thêm thắt với Google.com :

Bạn đang xem: breeze là gì

Xem thêm: play around là gì

NHÀ TÀI TRỢ