bleach là gì

Công cụ cá nhân
 • /bliːtʃ/

  Thông dụng

  Danh từ

  Chất tẩy trắng

  Động từ

  Tẩy White, chuội

  hình thái từ

  • Ved: bleached
  • Ving:bleaching

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật công cộng

  làm mất mặt màu
  làm nhạt màu
  làm trắng
  tẩy trắng
  bleach liquid
  dung dịch tẩy trắng
  bleach out
  bột (đã) tẩy trắng
  bleach powder
  bột tẩy trắng

  Kinh tế

  tẩy trắng

  Các kể từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  verb
  achromatize , blanch , blench , decolor , decolorize , etiolate , fade , grow pale , lighten , make pale , peroxide , wash out , wan , pale , purify , sun , whiten

  Từ ngược nghĩa

  Bạn đang xem: bleach là gì

  Xem thêm: buy up là gì

  tác fake

  Tìm thêm thắt với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ