bladder là gì

/Phiên âm này đang được hóng chúng ta trả thiện/

Thông dụng

Danh từ

Bong bóng
Ruột của trái ngược bóng
Người huênh phí trống rỗng tuếch; người chỉ rằng suông
(giải phẫu) bọng tè, bàng quang
urinary bladder
bọng tè, bàng quang

Hóa học tập & vật liệu

Nghĩa thường xuyên ngành

túi nilông

Y học

Nghĩa thường xuyên ngành

bàng quang
apex of the bladder
đỉnh bàng quang
atonic bladder
bàng quang quẻ rơi rụng trương lực
cord bladder
bàng quang quẻ căn bệnh tủy
irritable bladder
bàng quang quẻ bị kích thích
sphincter muscle of urinary bladder
cơ thắt bàng quang
stammering bladder
bàng quang quẻ teo thắt

Kỹ thuật công cộng

Nghĩa thường xuyên ngành

bọng
urinary bladder
bọng đái
máy san

Kinh tế

Nghĩa thường xuyên ngành

bong bóng (cá)
ruột nhằm nhồi xúc xích

Nguồn không giống

  • bladder : Corporateinformation

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

tác fake

Tìm tăng với Google.com :

Bạn đang xem: bladder là gì

Xem thêm: play around là gì

NHÀ TÀI TRỢ