7,500,000 

– Beats Studio Brasil 2014

– Sản phẩm chính hãng beats by Dre

– Đặt Hàng trước 2-3 tuần.

– Bảo Hành: 12 Tháng