attributed to là gì

Bản dịch của "be attributed to" vô Việt là gì?

en

volume_up

be attributed to = vi xem như là

Bạn đang xem: attributed to là gì

chevron_left

chevron_right

Bản dịch

Ví dụ về kiểu cách dùng

English Vietnamese Ví dụ theo dõi văn cảnh của "be attributed to" vô Việt

Những câu này nằm trong mối cung cấp bên phía ngoài và rất có thể ko đúng đắn. bab.la ko phụ trách về những nội dung này.

Ví dụ về đơn ngữ

Xem thêm: script writer là gì

English Cách dùng "be attributed to" vô một câu

He said the lack of pubs could also be attributed vĩ đại the design of the thành phố.

In turn, this can partly be attributed vĩ đại financing expenses.

This can be attributed vĩ đại the increasing hygiene awareness, rising demands for detergents, and growing refining output.

Xem thêm: nameplate là gì

The disparity between urban and rural coverage and connections can partially be attributed vĩ đại the unreliability of grid power in the country.

That place where advertising and revenue generation find a balance in quality for both print and online advertising can be attributed vĩ đại niche.

Cách dịch tương tự

Cách dịch tương tự động của kể từ "be attributed to" vô giờ đồng hồ Việt