attack là gì

Tiếng Anh[sửa]

Cách phân phát âm[sửa]

 • IPA: /ə.ˈtæk/
Hoa Kỳ[ə.ˈtæk]

Danh từ[sửa]

attack /ə.ˈtæk/

 1. Sự tiến công, sự đả kích.
  to make an attack on enemy positions — tiến công những địa điểm địch
 2. Cơn (bệnh).
  an attack of fever — cơn sốt
  a heart attack — đợt đau tim

Ngoại động từ[sửa]

attack ngoại động từ /ə.ˈtæk/

Bạn đang xem: attack là gì

 1. Tấn công, đả kích.
 2. Bắt đầu, hợp tác nhập, nhẩy vào (công việc).
  to attack a task — hợp tác nhập việc, nhẩy vào việc
 3. Ăn hao mòn (axit).
  strong acids attack metals — axit mạnh làm mòn kim loại
 4. Nhiễm nhập (bệnh tật).

Chia động từ[sửa]

attack

Xem thêm: major tiếng anh là gì

Xem thêm: lost for words là gì

Dạng không những ngôi
Động kể từ nguyên vẹn mẫu to attack
Phân kể từ hiện nay tại attacking
Phân kể từ quá khứ attacked
Dạng chỉ ngôi
số ít nhiều
ngôi thứ nhất thứ hai thứ ba thứ nhất thứ hai thứ ba
Lối trình bày I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại attack attack hoặc attackest¹ attacks hoặc attacketh¹ attack attack attack
Quá khứ attacked attacked hoặc attackedst¹ attacked attacked attacked attacked
Tương lai will/shall² attack will/shall attack hoặc wilt/shalt¹ attack will/shall attack will/shall attack will/shall attack will/shall attack
Lối cầu khẩn I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại attack attack hoặc attackest¹ attack attack attack attack
Quá khứ attacked attacked attacked attacked attacked attacked
Tương lai were to attack hoặc should attack were to attack hoặc should attack were to attack hoặc should attack were to attack hoặc should attack were to attack hoặc should attack were to attack hoặc should attack
Lối mệnh lệnh you/thou¹ we you/ye¹
Hiện tại attack let’s attack attack
 1. Cách phân tách động kể từ cổ.
 2. Thường rằng will; chỉ rằng shall nhằm nhấn mạnh vấn đề. Ngày xưa, ở thứ bậc nhất, thông thường rằng shall và chỉ rằng will nhằm nhấn mạnh vấn đề.

Nội động từ[sửa]

attack nội động từ /ə.ˈtæk/

 1. Tấn công, chính thức chiến sự.

Chia động từ[sửa]

attack

Dạng không những ngôi
Động kể từ nguyên vẹn mẫu to attack
Phân kể từ hiện nay tại attacking
Phân kể từ quá khứ attacked
Dạng chỉ ngôi
số ít nhiều
ngôi thứ nhất thứ hai thứ ba thứ nhất thứ hai thứ ba
Lối trình bày I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại attack attack hoặc attackest¹ attacks hoặc attacketh¹ attack attack attack
Quá khứ attacked attacked hoặc attackedst¹ attacked attacked attacked attacked
Tương lai will/shall² attack will/shall attack hoặc wilt/shalt¹ attack will/shall attack will/shall attack will/shall attack will/shall attack
Lối cầu khẩn I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại attack attack hoặc attackest¹ attack attack attack attack
Quá khứ attacked attacked attacked attacked attacked attacked
Tương lai were to attack hoặc should attack were to attack hoặc should attack were to attack hoặc should attack were to attack hoặc should attack were to attack hoặc should attack were to attack hoặc should attack
Lối mệnh lệnh you/thou¹ we you/ye¹
Hiện tại attack let’s attack attack
 1. Cách phân tách động kể từ cổ.
 2. Thường rằng will; chỉ rằng shall nhằm nhấn mạnh vấn đề. Ngày xưa, ở thứ bậc nhất, thông thường rằng shall và chỉ rằng will nhằm nhấn mạnh vấn đề.

Tham khảo[sửa]

 • "attack". Hồ Ngọc Đức, Dự án Từ điển giờ Việt free (chi tiết)

Lấy kể từ “https://beats.vn/w/index.php?title=attack&oldid=1797724”