as is là gì

As-is là tình trạng thời điểm hiện tại (“now” state). To-be là tình trạng sau này mong ước (“desired future” state). Đây là những thuật ngữ thông thường bắt gặp vô “Yêu cầu quy đổi và sẵn sàng” - 1 trong những số những loại Tài liệu đòi hỏi.

Nếu các bạn với nhập cuộc quản lý và vận hành tiến độ, quản lý và vận hành đòi hỏi dự án công trình, hoặc cả quản lý và vận hành hạng mục, thuật ngữ as-is và to-be là thuật ngữ cần thiết rất cần được biết. Trước khi chúng ta có thể tiến hành ngẫu nhiên kiểm soát và điều chỉnh này cho 1 tiến độ, chúng ta nên với cùng 1 ý tưởng phát minh rõ rệt về phương thức hoạt động và sinh hoạt của chính nó lúc này (“now” state), tương tự nó sẽ bị ra làm sao sau khi chúng ta tiến hành ngẫu nhiên thay cho thay đổi này so với tiến độ ê (“desired future” state).

Bạn đang xem: as is là gì

Sự không giống nhau thân thiết As-is và To-be vô quản lý và vận hành dự án

Khi Giám đốc dự án công trình và team group dự án công trình tổ chức Thu thập đòi hỏi dự án công trình (Collect Requirements) thì sẽ khởi tạo rời khỏi Tài liệu đòi hỏi (Requirements documentation). Quy trình Thu thập đòi hỏi là tiến độ xác lập, biên chép và quản lý và vận hành những yêu cầu và đòi hỏi của những mặt mũi tương quan nhằm thỏa mãn nhu cầu những tiềm năng. Tài liệu yêu thương cầu trong Quản lý dự án mô miêu tả cơ hội từng đòi hỏi cá thể thỏa mãn nhu cầu yêu cầu sale mang lại dự án công trình.

“Yêu cầu quy đổi và sẵn sàng” là 1 trong những số những loại Tài liệu đòi hỏi. Chúng tế bào miêu tả những năng lực trong thời điểm tạm thời, ví dụ điển hình như các đòi hỏi huấn luyện và đào tạo và quy đổi tài liệu, quan trọng nhằm fake kể từ tình trạng thời điểm hiện tại (“as-is” state) thanh lịch tình trạng sau này mong ước (“to-be” state).

As-is là tình trạng thời điểm hiện tại (“now” state). Đây là tiến độ, tư liệu, giấy tờ thủ tục hiện tại vẫn đang người sử dụng.

Xem thêm: snake nghĩa là gì

To-be là tình trạng sau này mong ước (“desired future” state). Đây là tiến độ, tư liệu, giấy tờ thủ tục tiếp tục dùng sau thời điểm hoàn thành xong dự án công trình.

Sự không giống nhau thân thiết As-is và To-be vô quản lý và vận hành danh mục

Góc coi tích ăn ý về Chiến lược hạng mục tổng thể tiếp tục thể hiện nay biểu hiện thời điểm hiện tại “as-is” và tầm coi sau này “to-be”, vô ê biểu hiện thời điểm hiện tại as-is và tầm coi sau này to-be tiếp tục nằm tại vị trí nhì phía của phổ.

Xem thêm: muối tiếng anh là gì

Xem thêm

Tài liệu Yêu cầu là gì? Requirements documentation là gì?