arcade nghĩa là gì

/a:´keid/

Thông dụng

Danh từ

Đường đem cái vòm
(kiến trúc) mặt hàng cuốn

khu vực : video arcade (khu vực đùa năng lượng điện tử)

Chuyên ngành

Xây dựng

chuỗi cuốn
blank arcade
chuỗi cuốn rỗng
blank arcade
chuỗi cuốn trang trí
blind arcade
chuỗi cuốn giả
interlacing arcade
chuỗi cuốn giao phó nhau
cửa vòm cuốn
dãy cuốn

Giải quí EN: A row of arches supported by columns.

Bạn đang xem: arcade nghĩa là gì

Giải quí VN: Một mặt hàng những khuông vòm hình cung được hứng bởi vì những cột.

blank arcade
dãy cuốn giả
blind arcade
dãy cuốn giả
đường đem cái vòm
hành lang/đường bên dưới cái vòm
hành y sĩ cuốn

Giải quí EN: A covered walkway lined with such arches on one or both sides.

Xem thêm: creep into là gì

Giải quí VN: Một lối chuồn đươc tủ bởi vì cái vòm một phía hoặc cả nhì mặt mày.

Xem thêm: iupac là gì

Kỹ thuật công cộng

cửa cuốn

Kinh tế

dãy cái vòm

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
cloister , colonnade , gallery , loggia , mall , passageway , piazza , portico , stoa , walkway , skywalk

tác fake

Tìm thêm thắt với Google.com :

NHÀ TÀI TRỢ