approximant là gì

Bách khoa toàn thư cởi Wikipedia

Phụ âm tiếp cận (tiếng Anh: approximant consonant) là những âm nhưng mà phòng ban phân phát âm sít lại sát nhau ("tiếp cận" nhau), tuy nhiên tạo ra một khe ko đầy đủ hẹp[1] sẽ tạo luồng khí xới động. Do vậy, âm tiếp cận nằm trong lòng âm xát (tạo luồng khí xới động) và vẹn toàn âm (không tạo ra xới động loại khí).[2] Tập hợp ý âm này bao gồm âm cạnh lưỡi như [l] (trong lớn, ), âm thân thiện lưỡi như [ɹ] (trong ra, run phương ngữ Nam giờ Việt hoặc rest giờ Anh), và buôn bán vẹn toàn âm [j][w] (trong theo lần lượt yeswest giờ Anh).[2]

Bạn đang xem: approximant là gì

Từ nguyên[sửa | sửa mã nguồn]

Trước Lúc Peter Ladefoged lựa chọn kể từ "approximant" thực hiện thương hiệu group âm này nhập những năm 1960,[3] giới học tập thuật người sử dụng thuật ngữ "frictionless continuant" (âm liên tiếp phi sát) nhằm chỉ âm tiếp cận phi cạnh lưỡi.

Trong âm vị học tập, "approximant" Lúc là tên gọi một điểm lưu ý phân biệt hoàn toàn có thể dùng để làm trỏ toàn bộ âm vang mồm (gồm vẹn toàn âm, âm nước và buôn bán vẹn toàn âm).[4]

Xem thêm: hire purchase là gì

Xem thêm: since nghĩa là gì

Âm tiếp cận thân thiện lưỡi[sửa | sửa mã nguồn]

 • âm tiếp cận song môi [β̞] (thường gửi tự động là ⟨β⟩)
 • âm tiếp cận môi-răng [ʋ]
 • âm tiếp cận răng [ð̞] (thường gửi tự động là ⟨ð⟩)
 • âm tiếp cận chân răng [ɹ]
 • âm tiếp cận quặt lưỡi [ɻ ]
 • âm tiếp cận vòm [j]
 • âm tiếp cận ngạc mượt [ɰ]
 • âm tiếp cận lưỡi gà [ʁ̞] (thường gửi tự động là ⟨ʁ⟩)
 • âm tiếp cận yết hầu [ʕ̞] (thường gửi tự động là ⟨ʕ⟩)
 • âm tiếp cận thanh hầu hà hơi-hữu thanh [ɦ]
 • âm tiếp cận thanh hầu giọng nghiến-hữu thanh [ʔ̞]

Âm tiếp cận cạnh lưỡi[sửa | sửa mã nguồn]

Ở phụ âm cạnh lưỡi, phần thân thiện của lưỡi đụng chạm nhập vòm mồm. However, the defining location is the side of the tongue, which only approaches the teeth.

 • âm tiếp cận cạnh lưỡi chân răng vô thanh [l̥]
 • âm tiếp cận cạnh lưỡi chân răng hữu thanh [l]
 • âm tiếp cận cạnh lưỡi quặt lưỡi [ɭ]
 • âm tiếp cận cạnh lưỡi vòm vô thanh [ʎ̥]
 • âm tiếp cận cạnh lưỡi vòm hữu thanh [ʎ]
 • âm tiếp cận cạnh lưỡi ngạc mượt [ʟ]
 • âm tiếp cận cạnh lưỡi lưỡi gà [ʟ̠]

Âm tiếp cận đồng cấu âm[sửa | sửa mã nguồn]

 • âm tiếp cận môi-ngạc mượt [w]
 • âm tiếp cận môi-vòm [ɥ] hoặc [jʷ]

Âm tiếp cận vô thanh[sửa | sửa mã nguồn]

 • âm tiếp cận cạnh lưỡi chân răng vô thanh [l̥]
 • âm tiếp cận cạnh lưỡi ngạc mượt vô thanh [ʟ̥]
 • âm tiếp cận môi-răng vô thanh [ʋ̥]
 • âm tiếp cận chân răng vô thanh [ɹ̥]
 • âm tiếp cận vòm vô thanh [j̊]
 • âm tiếp cận vòm môi hóa vô thanh [ɥ̊] or [j̊ʷ]
 • âm tiếp cận ngạc mượt vô thanh [ɰ̊]
 • âm tiếp cận môi ngạc mượt hóa vô thanh [ʍ] hoặc [w̥]
 • âm tiếp cận thanh hầu vô thanh [h]
 • âm tiếp cận thanh hầu mũi vô thanh [h̃]

Âm tiếp cận mũi[sửa | sửa mã nguồn]

Ví dụ là:

 • âm tiếp cận vòm mũi [j̃]
 • âm tiếp cận môi-ngạc mượt mũi [w̃]
 • âm tiếp cận thanh hầu mũi vô thanh [h̃]

Trong giờ Bồ Đào Nha, âm lướt mũi [j̃][w̃] Lúc xưa phát triển thành /ɲ//m/ nhập một trong những kể từ.

Xem thêm[sửa | sửa mã nguồn]

 • Âm nước
 • Bán vẹn toàn âm

Chú thích[sửa | sửa mã nguồn]

 1. ^ Ladefoged (1975:277)
 2. ^ a b Martínez-Celdrán (2004:201)
 3. ^ Martínez-Celdrán (2004:201), pointing vĩ đại Ladefoged (1964:25)
 4. ^ Hall (2007), tr. 316.

Tài liệu[sửa | sửa mã nguồn]

 • Blevins, Juliette (2006), “New perspectives on English sound patterns: "natural" and "unnatural" in evolutionary phonology”, Journal of English Linguistics, 34: 6–25, doi:10.1177/0075424206287585
 • Boersma, Paul (1997), “Sound change in functional phonology”, Functional Phonology: Formalizing the Interactions Between Articulatory and Perceptual Drives, The Hague: Holland Academic Graphics
 • Boyce, S.; Espy-Wilson, C. (1997), “Coarticulatory stability in American English /r/”, Journal of the Acoustical Society of America, 101 (6): 3741–3753, Bibcode:1997ASAJ..101.3741B, CiteSeerX 10.1.1.16.4174, doi:10.1121/1.418333, PMID 9193061
 • Delattre, Phường.; Freeman, D.C. (1968), “A dialect study of American R's by x-ray motion picture”, Linguistics, 44: 29–68
 • Hall, T. A. (2007), “Segmental features”, nhập de Lacy, Paul (biên tập), The Cambridge Handbook of Phonology, Cambridge University Press, tr. 311–334, ISBN 978-0-521-84879-4
 • Hallé, Pierre A.; Best, Catherine T.; Levitt, Andrea; Andrea (1999), “Phonetic vs. phonological influences on French listeners' perception of American English approximants”, Journal of Phonetics, 27 (3): 281–306, doi:10.1006/jpho.1999.0097
 • Hamann, Silke (2003), The Phonetics and Phonology of Retroflexes, Utrecht, ISBN 90-76864-39-X[liên kết hỏng]
 • Kawasaki, Haruko (1982), An acoustical basis for universal constraints on sound sequences (doctoral dissertation), University of California, Berkeley
 • Ladefoged, Peter (1964), A Phonetic Study of West African Languages, Cambridge: Cambridge University Press
 • Ladefoged, Peter (1975), A Course in Phonetics, New York: Harcourt Brace Jovanovich
 • Bản mẫu:SOWL
 • Maddieson, Ian; Emmorey, Karen (1985), “Relationship between semivowels and vowels: Cross-linguistic investigations of acoustic difference and”, Phonetica, 42 (4): 163–174, doi:10.1159/000261748, PMID 3842771
 • Martínez-Celdrán, Eugenio (2004), “Problems in the classification of approximants”, Journal of the International Phonetic Association, 34 (2): 201–210, doi:10.1017/S0025100304001732
 • Martínez-Celdrán, Eugenio; Fernández-Planas, Ana Ma.; Carrera-Sabaté, Josefina (2003), “Castilian Spanish”, Journal of the International Phonetic Association, 33 (2): 255–259, doi:10.1017/S0025100303001373
 • Montreuil, Jean-Pierre (2004), “From velar codas vĩ đại high nuclei: phonetic and structural change in OT”, Probus, 16: 91–111, doi:10.1515/prbs.2004.005
 • Rubach, Jerzy (2002), “Against subsegmental glides”, Linguistic Inquiry, 33 (4): 672–687, doi:10.1162/ling.2002.33.4.672
 • Ohala, John (1995), “Phonetic explanations for sound patterns: Implications for grammars of competence”, Proceedings of the 16th International Congress of Phonetic Sciences, 2, Stockholm, tr. 52–59
 • Saporta, Sol (1956), “A Note on Spanish Semivowels”, Language, 32 (2): 287–290, doi:10.2307/411006, JSTOR 411006
 • Trask, Robert L. (1996), A Dictionary of Phonetics and Phonology, London: Routledge
 • Zawadski, Phường.A.; Kuehn, D.P. (1980), “A cineradiographic study of static and dynamic aspects of American English /r/”, Phonetica, 37 (4): 253–266, doi:10.1159/000259995, PMID 7443796