anything nghĩa là gì

/´eni¸θiη/

Thông dụng

Đại từ

Vật gì, việc gì (trong câu phủ toan và câu hỏi)
have you anything vĩ đại drink?
anh đem gì nhằm tợp không?
is there anything vĩ đại do?
có việc gì thực hiện không?
he doesn't vì thế anything
hắn ko làm những gì hết
without doing anything whatever
không thực hiện một việc gì hết
Bất cứ việc gì, bất kể vật gì (trong câu khẳng định)
anything you like
bất cứ đồ vật gi tuy nhiên anh thích
anything else
bất cứ vật nào là khác
if anything should happen vĩ đại him
nếu đem việc gì xẩy ra cho tới nó
anything but
là bất kể đồ vật gi chỉ trừ; ko... chút nào
he is anything but a coward
hắn rất có thể là bất kể đồ vật gi chỉ trừ là một trong những thằng hèn
he is anything but good
hắn ko chất lượng tốt chút nào
if anything
có thể, có lẽ rằng, đem thế chăng
if anything, he is worse than vãn yesterday
có thể là mức độ khoẻ của anh ý tớ thời điểm hôm nay còn xoàng hôm qua

Cấu trúc kể từ

like anything
(thông tục) rất là, vô nằm trong, rất rất kỳ
vĩ đại lập cập lượt thích anything
chạy không còn tốc lực
vĩ đại work lượt thích anything
làm việc rất là mình

Chuyên ngành

Kỹ thuật cộng đồng

bất cứ loại nào

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

tác fake

Tìm thêm thắt với Google.com :

Bạn đang xem: anything nghĩa là gì

Xem thêm: smackdown là gì

NHÀ TÀI TRỢ