acquit là gì

Công cụ cá nhân
 • /ə´kwit/

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  cho Trắng án
  tha bổng
  tha tội
  trả hết
  trả nợ
  trang trải (nợ)
  tuyên tía Trắng án

  Các kể từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  verb
  absolve , blink at , clear , deliver , discharge , disculpate , exculpate , excuse , exonerate , không tính phí , let go , let off , let off the hook , liberate , release , relieve , vindicate , whitewash * , wink at * , wipe off , act , bear , carry , comport , conduct , deport , perform , behave , demean , bởi , quit , amnesty , pardon , parole , reprieve

  Từ trái khoáy nghĩa

  Bạn đang xem: acquit là gì

  Xem thêm: allergies là gì

  tác fake

  Tìm thêm thắt với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ